Aktualności

Zmiany w Regulaminie Programu Certyfikacji dla Cyklu I. Ważność Certyfikatów przedłużona

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich15.02.2021 
W poniedziałek (15 lutego 2021) Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził zmiany Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Cyklu I. Wejdą one w życie 24 lutego br.

Najważniejszą zmianą jest przedłużenie ważności Certyfikatów przyznanych w Cyklu I Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich o pół roku, tj. do 31 grudnia 2021 roku.

Dotychczas Certyfikaty były przyznawane na dwa sezony w rozumieniu sezonów piłkarskich (czyli okresów trwających od 1 lipca danego roku do 30 czerwca kolejnego roku). Według nowych zapisów Regulaminu, Certyfikaty będą przyznawane na dwa sezony w rozumieniu lat kalendarzowych (czyli okresów trwających od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku). W konsekwencji ważność Certyfikatów, których ważność miała upłynąć 30 czerwca 2021 roku, została przedłużona do 31 grudnia 2021 roku.

Poniżej wszystkie zmiany w Regulaminie dokonane przez zarząd PZPN 15 lutego 2021 roku.

1. W par. 1 pkt. 1 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN:

słowa: „Dz. U. z 2018 r., poz. 1263” zastępuje się słowami: „Dz. U. z 2020 r., poz. 1133”

III. W par. 1. Pkt 4 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym 

Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN:

po słowie „Sezon” usuwa się słowo: „Piłkarski”

IV. W par. 3. Pkt 1 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym 

Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN:

po słowie „Sezony” dodaje się słowo: „Piłkarskie”

po słowie „Sezonie” dodaje się słowo: „Piłkarskim”

po słowie „Sezon” dodaje się słowo „Piłkarski”

V. W par. 3 pkt 18 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN:  

słowa „Dz. U. z 2018 r., poz. 1191” zastępuje się słowami „Dz. U. z 2019 r., poz. 1231”

VI. W par. 3 pkt 27 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Sezon – okres roku kalendarzowego, tj. od 01 stycznia danego roku kalendarzowego do 31 grudnia danego roku kalendarzowego; przy czym drugi Sezon w ramach I Cyklu Programu Certyfikacji (rozpoczętego 01 lipca 2019 roku) – tj. Sezon rozpoczęty w dniu 01 lipca 2020 roku, który zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi do 15.02.2021 roku miał trwać do 30 czerwca 2021 roku, po zmianach wprowadzonych do Regulaminu 15.02.2021 roku zostaje przedłużony i trwa do 31 grudnia 2021 roku, w związku z czym aktualne Certyfikaty PZPN przyznane Szkółkom Piłkarskim w ramach I Cyklu Programu Certyfikacji przed 15 lutego 2021 roku i obowiązujące w tej dacie – na okres do 30 czerwca 2021 roku, zachowują ważność i zostają automatycznie przedłużone (prolongowane) na okres do 31 grudnia 2021 roku (stosuje się do nich każdorazowo aktualnie obowiązujące postanowienia Regulaminu);

VII. W par. 3 dodaje się pkt 29 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN, który otrzymuje następujące brzmienie:

Sezon Piłkarski – okres od 01 lipca danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, w którym odbywają się rozgrywki piłkarskie, w tym Oficjalne Rozgrywki Krajowe. 

VIII. W par. 4 pkt 1 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Certyfikat PZPN może otrzymać Szkółka Piłkarska lub Oddział Szkółki Piłkarskiej, na okres nie dłuższy niż dwa Sezony (obejmujące lata kalendarzowe, z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt 27 Regulaminu).

IX. W par. 7 Część I, pkt 20 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN:

po słowie „Sezon” usuwa się słowo „Piłkarski”

X. W par. 7 Część I, pkt 22 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Certyfikat PZPN nadany Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej przyznawany jest na 2 (dwa) Sezony (obejmujące lata kalendarzowe, z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt 27 Regulaminu)

XI. W par. 7 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN Część II (pkt. 25-35) zostaje uchylona.

XII. W par. 7 Część IV, pkt 44 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN podpunkty a-b zostają uchylone.

XIII. W par. 7 Część IV, Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN pkt 45 zostaje uchylony

XIV. W par. 11 Część II, Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN pkt 11 zostaje uchylony.

XV. W par. 11 Część II, pkt 14 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN:

Słowa „30 czerwca” zastępuje się słowami „31 grudnia”

XVI. W par. 11 Część II, pkt 15 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN:

po słowach „Regionalny Specjalista ds. Rozwoju Piłki Amatorskiej” dodaje się słowa „lub Osoba Monitorująca lub Trener Monitorujący”

usuwa się słowa:

„albo

• aprobatę PZPN na podniesienie poziomu Certyfikatu PZPN i przyznanie nowego Certyfikatu na kolejne dwa Sezony, albo 

• aprobatę na prolongatę Certyfikatu PZPN na tym samym poziomie na kolejne dwa Sezony.”

Do momentu zaakceptowania nowego regulaminu do administratorów danej szkółki mogą nie docierać ważne maile systemowe Programu Certyfikacji PZPN (w tym wiadomości dotyczące zawodników, drużyn, członków sztabu, statusów zgłoszonych wniosków itp.).

Poniżej załączamy aktualny tekst jednolity Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich (jest też dostępny POD TYM LINKIEM).
  • Regulamin I Cykl 15.2.2021.pdf (339.63 kB)
    POBIERZ

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności