CERTYFIKACJA SZKÓŁKI ZASADY PROGRAMU KRYTERIA CERTYFIKACJI JAK ZGŁOSIĆ SZKÓŁKĘ?

Program Certyfikacji PZPN
dla szkółek piłkarskich

Czym jest Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich?

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek.

Przyznanie oddziałowi szkółki piłkarskiej certyfikatu na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione
w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek, będących dla dzieci najlepszym miejscem do rozwijania piłkarskich umiejętności.

Założenia i cele Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Fundamentalnym założeniem Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego.

Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice i dzieci grające w piłkę nożną uzyskują pewność, że certyfikowany oddział szkółki piłkarskiej spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczny, a jego kadra ma kwalifikacje niezbędne do szkolenia zawodników.

W ramach Programu Certyfikacji oddziały szkółki otrzymają od Polskiego Związku Piłki Nożnej możliwość bezpłatnego korzystania z systemów informatycznych do zarządzania procesami szkoleniowymi oraz administracją szkółki.

Wysokie standardy przyjęte w Programie Certyfikacji gwarantują, że oddział szkółki piłkarskiej, który otrzyma certyfikat, uzyska przewagę rynkową poprzez prestiżowe wyróżnienie ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Beneficjenci Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich jest skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6 – U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony, które:

 1. są członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie ze StatutemPZPN
 2. nie są członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie ze Statutem PZPN, ale biorą udział w oficjalnych rozgrywkach krajowych w sezonie, w trakcie którego rozpoczęły ubieganie się o przyznanie certyfikatu i przez cały okres obowiązywania certyfikatu

Oddział szkółki piłkarskiej

Oddział szkółki piłkarskiej – to wyodrębniona jednostka organizacyjna szkółki piłkarskiej/klubu piłkarskiego, działająca poza głównym ośrodkiem działalności szkółki piłkarskiej, której stopień zorganizowania umożliwia samodzielne funkcjonowanie i szkolenie na jednakowym poziomie wszystkich zawodników zgodnie z Programem Certyfikacji, która w szczególności spełnia wszystkie poniższe kryteria (łącznie):
 1. Oddział szkółki piłkarskiej utworzyć i prowadzić może tylko i wyłącznie szkółka piłkarska nie przekazując w drodze umowy kompetencji zarządczych lub zadań związanych ze szkoleniem innemu podmiotowi.
 2. Oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać własną nazwę wyróżniającą go od pozostałych jednostek organizacyjnych w szkółce piłkarskiej, w szczególności musi zawierać nazwę szkółki piłkarskiej z informacjąo lokalizacji funkcjonowania tego oddziału szkółki piłkarskiej.
 3. Szkółka piłkarska musi posiadać własny adres korespondencyjny, odpowiadający lokalizacji,w której funkcjonuje oddział szkółki piłkarskiej.
 4. Oddział szkółki piłkarskiej posiada przynajmniej jednego koordynatora oddziału z przyznanym uprawnieniem administratora oddziału szkółki piłkarskiej.
 5. Nabór zawodników musibyć dedykowany do oddziału szkółki piłkarskiej, który uczestniczy w Programie Certyfikacji.
 6. Oddział szkółki piłkarskiej posiada co najmniej jedną drużynę, w dowolnej kategorii wiekowej od Junior G do Junior D (U6 - U13), która uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach krajowych.
 7. Wszystkie drużyny oddziału szkółki piłkarskiej mają dostęp do całości infrastruktury, sztabu szkoleniowego oraz wyposażenia wymaganego w ramach Programu Certyfikacji w tym:

  • Oddział szkółki piłkarskiej posiada ważną i obowiązującą umowę na korzystanie z obiektu piłkarskiego, w której wyraźnie wskazano oddział szkółki piłkarskiej jako uprawniony do korzystania z tego obiektu i wszystkie drużyny tego oddziału szkółki piłkarskiej mają zaplanowane na tym obiekcie treningi.
  • Oddział szkółki piłkarskiej posiada umowy z trenerami, w których wyraźnie wskazano oddział szkółki piłkarskiej jako miejsce świadczenia usług przez trenerów.
  • Oddział szkółki piłkarskiej posiadawłasny sprzęt sportowy zgodnie z wymaganiami Kryteriów Certyfikacji.
 8. Oddział szkółki piłkarskiej nie posiada osobowości prawnej.
Szkółka piłkarska nie ma obowiązku certyfikowania wszystkich swoich oddziałów, ale zgodnie z treścią § 13 Regulaminu ma obowiązek właściwie informować o tym, który oddział szkółki piłkarskiej otrzymał Certyfikat PZPN, a który jest oddziałem szkółki piłkarskiej niecertyfikowanym. Maksymalna liczba oddziałóww szkółce piłkarskiej nie jest ograniczona i zależy od stopnia złożoności struktury organizacyjnej każdej szkółki piłkarskiej.

Korzyści dla szkółek piłkarskich

 • Podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego w szkółce piłkarskiej
 • Budowa pozytywnego wizerunku szkółki oraz zyskanie przewagi rynkowej poprzez unikalną współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki
 • Możliwość uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wynagrodzenie trenerów, podnoszenie ich kwalifikacji oraz wynajem obiektów sportowych
 • Dostęp do uporządkowanych materiałów z zakresu szkolenia w szkółkach piłkarskich przygotowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej
 • Możliwość zamieszczenia informacji o posiadaniu certyfikatu na własnej stronie internetowej oraz w innych materiałachpromocyjnych
 • Ułatwienie w pozyskiwaniunajlepszej kadry trenerskiej oraz szansa na rekrutację większej liczby zawodników
 • Specjalna oferta ubezpieczeń dla zawodników
 • Własna podstrona internetowacertyfikowanego oddziału szkółki na portalu LaczyNasPilka.pl
 • Dostęp do bezpłatnego systemu internetowego do zarządzania szkółką piłkarską

Harmonogram Programu

START PROGRAMU CERTYFIKACJI 23.04.2019

SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 23.04–30.06.2019

AKCEPTACJA OSTATNICH FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH POŁOWA LIPCA 2019

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI ZAWODNIKÓW W SZKÓŁKACH 14.09.2019

NADAWANIE CERTYFIKATÓW 1–30.09.2019


Przyznany certyfikat obowiązuje na dwa sezony piłkarskie, do 30 czerwca 2021 roku.

Kryteria Certyfikacji

Kryteria tyczą się pięciu najważniejszych obszarów z działalności każdej szkółki piłkarskiej:
 1. Kwalifikacje trenerów
 2. Program szkoleniowy
 3. Liczba zawodników przypadająca na jednego trenera
 4. Infrastruktura sportowa
 5. Wymagania formalno-prawne
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIÓW ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE „KRYTERIA CERTYFIKACJI”

Klasyfikacja Certyfikatów przyznawanych przez PZPN (poziomy certyfikacji)

Polski Związek Piłki Nożnej nadaje certyfikaty na trzech poziomach:


CERTYFIKAT BRĄZOWY

oznaczany jest brązową gwiazdką. Beneficjentami tego certyfikatu są szkółki piłkarskie, które spełniają podstawowe kryteria dotyczące kwalifikacji trenerów, liczby drużyn oraz programu szkoleniowego.


CERTYFIKAT SREBRNY

oznaczony jest srebrną gwiazdką. Beneficjentami tego certyfikatu są szkółki piłkarskie, które koncentrują się na ciągłym i systematycznym szkoleniu i rozwoju zawodnika, prowadzone przez trenera z ważną licencją trenerską UEFA B lub wyższą w grupach liczących maksymalnie 14 osób na jednego trenera.


CERTYFIKAT ZŁOTY

oznaczony jest złotą gwiazdką. Beneficjentami tego certyfikatu są szkółki piłkarskie, które zapewniają profesjonalne szkolenie zawodników, na zajęciach prowadzonych przez trenerów z ważną licencją UEFA B lub wyższą w grupach liczących maksymalnie 12 osób na jednego trenera.


Regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich znajduje się w zakładce „Certyfikacja Szkółki” w sekcji „Dokumenty do pobrania”


Kliknij aby przejść do Regulaminu

Certyfikuj swoją szkółkę
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności