Aktualności

Przedstawiamy regulamin i kryteria trzeciego cyklu Programu Certyfikacji

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich25.03.2021 
Podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, które odbyło się 23 marca 2021 roku, przyjęte zostały regulamin oraz kryteria Programu Certyfikacji na trzeci cykl projektu. Proces kwalifikacji szkółek rozpocznie się 1 września, a certyfikaty zostaną przyznane na lata 2022-23.

Przypomnijmy, że Program Certyfikacji to projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie z zakresu piłki nożnej dla dzieci w kategoriach wiekowych od U-6 do U-13. Szkółka zakwalifikowana do projektu uzyskuje certyfikat („gwiazdkę”) na jednym z trzech poziomów: brązowym, srebrnym lub złotym. Aby to osiągnąć, należy spełnić ściśle określone kryteria, które można znaleźć w pliku umieszczonym pod niniejszym tekstem.

Obecnie, w drugim roku funkcjonowania projektu oraz po zakończeniu procedur naborowych na dwa pierwsze cykle, certyfikaty posiada 319 szkółek: 152 na poziomie brązowym, 82 na srebrnym i 85 na złotym.

W ubiegłym roku szkółki uczestniczące w pierwszym cyklu programu uzyskały 35 mln zł dotacji z Ministerstwa Sportu, z czego spożytkowały 31 341 304,47 zł (89,55%). Dotacje dla szkółek mogły być przeznaczone na ściśle określone cele: wynagrodzenia trenerów, podwyższanie ich kwalifikacji, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia zawodników i trenerów, organizację obozów sportowych, organizację meczów i turniejów oraz wyjazdy na nie.

Polski Związek Piłki Nożnej dokonuje stałej oceny projektu pod kątem merytorycznym, operacyjnym, a także kryteriów programu. Wnioski z wizyt monitorujących (od grudnia 2019 roku przeprowadzono ich blisko 2 tysiące), audytów, konsultacji ze środowiskiem (m.in. badania ankietowego z udziałem administratorów szkółek) oraz danych statystycznych przekładają się na dostosowywanie zasad programu do potrzeb rynku oraz jego uczestników.

W oparciu o powyższe źródła opracowane zostały regulamin oraz kryteria programu na trzeci cykl, obejmujący lata 2022-23. Do najważniejszych zmian w stosunku do drugiego cyklu należą:
- rozszerzenie zasady umożliwiającej szkółkom z brązowym certyfikatem przypisywania zawodników do drużyn z młodszych kategorii wiekowych (przy zastrzeżeniu, że w danej drużynie mogą trenować chłopcy z trzech następujących bezpośrednio po sobie kategorii wiekowych, a najstarsi mogą być maksymalnie o rok starsi od kategorii, dla której utworzono drużynę) na wszystkie poziomy certyfikatu,
- modyfikacja zasad maksymalnej liczby drużyn mogących trenować na danym boisku w jednym czasie,
- wprowadzenie zasady, że turniej, który szkółki na poziomie srebrnym i złotym są zobowiązane zorganizować, musi zostać przeprowadzony do 31 grudnia 2022 roku.

Proces kwalifikacji szkółek do trzeciego cyklu rozpocznie się 1 września, a zakończy przed 31 grudnia 2021 roku. Będzie on otwarty dla podmiotów – członków PZPN, z wyłączeniem tych, którym odebrano certyfikat PZPN w sezonie piłkarskim 2020/2021 oraz tych, które posiadają Certyfikat PZPN nadany na drugi cykl Programu Certyfikacji.

W trzecim cyklu przyznanych zostanie maksymalnie 400 certyfikatów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Będą one obowiązywać przez dwa lata kalendarzowe – od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku.
  • CYKL III - Regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich_23.03.2021.pdf (438.74 kB)
    POBIERZ
  • Załącznik 1 - Kryteria Programu Certyfikacji na cykl trzeci.pdf (2 MB)
    POBIERZ

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności