Jak i gdzie przedłużyć/otrzymać licencję?

Trenerzy23.10.2017 
Kto decyduje o przedłużeniu licencji trenerskiej?

W przypadku licencji UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A,  UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, decyduje Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działający w ramach Komisji Technicznej PZPN.

Decyzję odnośnie licencji UEFA B, Goalkeeper B, Grassroots C, Grassroots D, Futsal C, PZPN A i PZPN B podejmuje właściwy dla danego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej organ ds. licencjonowania trenerów.Do kiedy należy złożyć wniosek o przedłużeniu licencji trenerskiej?

Terminy są nieprzekraczalne i zależne od daty wygaśnięcia licencji, czyli do 30. czerwca lub do 31. grudnia danego roku.

Jakie dokumenty są wymagane w celu przedłużenia/przyznania licencji trenerskiej?

Do elektronicznie złożonego wniosku należy dołączyć:

1. Skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji,

2. Skany zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN oraz zarejestrowane na platformie PZPN24 - minimum 15 h z 3 ostatnich lat,

3. Skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,

4. Skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego (dokument ten jest do pobrania po zaaplikowaniu na platformie PZPN24).

Jak przedłużyć licencję trenerską?

Należy za pośrednictwem systemu PZPN24 (www.pzpn24.pzpn.pl) złożyć wniosek zawierający podstawowe dane (także dotyczące wykształcenia i stażu trenerskiego), wraz z podaniem wymaganych oświadczeń i z załączeniem skanów m.in. dyplomu trenerskiego oraz poświadczeń uczestnictwa w konferencjach szkoleniowych PZPN lub Wojewódzkich ZPN.
Poniżej film instruktażowy.

Czym grozi zgłoszenie poza terminem lub bez wymaganych dokumentów?

Zespół Kształcenia i licencjonowania trenerów PZPN lub Komisja Licencji Trenerskich Wojewódzkiego ZPN może odmówić przyznania/przedłużenia licencj w przypadku braku złożenia wymagnaych dokumentów.
W przypadku złożenia wniosku poza terminem obowiązuje tryb nadzwyczajny, który jest dodatkowo płatny.

Jakie przepisy regulują przyznawanie/przedłużanie licencji trenerskich?

Licencje przedłużane są na podstawie uchwały Zarządu PZPN, która dostępna jest TUTAJ.


© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności