Aktualności

Zmiany w Regulaminie Programu Certyfikacji dla Cyklu II. Ważność Certyfikatów przedłużona

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich16.02.2021 
W poniedziałek (15 lutego 2021) Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził zmiany Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Cyklu II. Wejdą one w życie 25 lutego br.

Jedną z kluczowych zmian jest przedłużenie ważności Certyfikatów przyznanych w Cyklu II Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich o pół roku, tj. do 31 grudnia 2022 roku.

Dotychczas Certyfikaty były przyznawane na dwa sezony w rozumieniu sezonów piłkarskich (czyli okresów trwających od 1 lipca danego roku do 30 czerwca kolejnego roku). Według nowych zapisów Regulaminu, Certyfikaty będą przyznawane na dwa sezony w rozumieniu lat kalendarzowych (czyli okresów trwających od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku). W konsekwencji ważność Certyfikatów, których ważność miała upłynąć 30 czerwca 2022 roku, została przedłużona do 31 grudnia 2022 roku.

Poniżej wszystkie zmiany w Regulaminie dokonane przez zarząd PZPN 15 lutego 2021 roku.

I. Par. 2. Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

po słowach „Program Certyfikacji w Sezonach”, słowa „2020/2021 oraz 2021/2022” zastępuje się słowami „2020-2022”

II. W par. 3 pkt. 2 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

słowa „2020/2021 oraz 2021/2022” zastępuje się słowami „2020-2022”

III. W par. 3 pkt. 3 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

słowa „2019/2020 i 2020/2021” zastępuje się słowami „2019-2021”

słowa „2020/2021 i 2021/2022” zastępuje się słowami „2020-2022”

IV. W par. 3 pkt. 4 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

po słowach „Cykl 2 Programu Certyfikacji” usuwa się słowa „(Sezon 2020/2021 i 2021/2022)”

V. W par. 3 pkt 13 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

słowa „Dz. U. z 2020 r., poz. 288 zastępuje się słowami „Dz. U. z 2019 r., poz. 1231”

VI. W par. 3 pkt. 26 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Sezon okres roku kalendarzowego, tj. od 01 stycznia danego roku kalendarzowego do 31 grudnia danego roku kalendarzowego; przy czym pierwszy Sezon w ramach Cyklu 2 Programu Certyfikacji – rozpoczęty w dniu 01 lipca 2020 roku, który zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi do 15.02.2021 roku miał trwać do 30 czerwca 2021 roku, po zmianach wprowadzonych do Regulaminu 15.02.2021 roku zostaje przedłużony i trwa do 31 grudnia 2021 roku, a drugi Sezon w ramach Cyklu 2 Programu Certyfikacji rozpoczyna się 01 stycznia 2022 roku i trwa do 31 grudnia 2022 roku, w związku z czym aktualne Certyfikaty PZPN przyznane Szkółkom Piłkarskim w ramach Cyklu 2 Programu Certyfikacji przed 15 lutego 2021 roku i obowiązujące w tej dacie – na okres do 30 czerwca 2022 roku, zachowują ważność i zostają automatycznie przedłużone (prolongowane) na okres do 31 grudnia 2022 roku (stosuje się do nich każdorazowo aktualnie obowiązujące postanowienia Regulaminu);

VII. W par. 3 pkt. 30 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

po słowie „Sezony” dodaje się słowo „Piłkarskie”

po słowie „Sezonie” dodaje się słowo „Piłkarskim”

VIII. W par. 3 dodaje się pkt. 40 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, który otrzymuje następujące brzmienie:

Sezon Piłkarski – okres od 01 lipca danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, w którym odbywają się rozgrywki piłkarskie, w tym Oficjalne Rozgrywki Krajowe i Wojewódzkie.

IX. W par. 4 pkt. 1 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Certyfikat PZPN może otrzymać Szkółka Piłkarska, na jeden Cykl, czyli okres nie dłuższy niż dwa Sezony (obejmujące lata kalendarzowe, z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt 26 Regulaminu).

X. W par. 4 pkt. 5 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

po słowie „Cykl 2” usuwa się słowa „(Sezony: 2020/2021 i 2021/2022)”.

XI. W par. 5 Część II, pkt. 6 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

po słowach „Cykl 2 Programu Certyfikacji” usuwa się słowa „w Sezonach 2020/2021 i 2021/2022”

po słowach „Cykl 1 Programu Certyfikacji” usuwa się słowa „(Sezony 2019/2020 i 2020/21)”

XII. W par. 5 Część II, pkt. 7, podpunkt d Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

słowo „sezony” zastępuje się słowami „Sezony Piłkarskie”

XIII. W par. 6 pkt. 2 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

po słowach „Cykl 2 Programu Certyfikacji” usuwa się słowa „(Sezony: 2020/2021 i 2021/2022)”.

XIV. W par. 6 Część I, pkt. 5 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

po słowie „Sezony” dodaje się słowo „Piłkarskie”

po słowie „Sezonie” dodaje się słowo „Piłkarskim”

XV. W par. 7 pkt. 1 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

po słowie „Certyfikacji” usuwa się słowa „(Sezony 2020/2021 i 2021/2022)”

XVI. W par. 7 pkt. 2 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

po słowie „Certyfikacji” usuwa się słowa „Sezonie 2020/2021”

XVII. W par. 7 pkt. 3 podpunkt j) i k) Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

po słowach „Cykl 2 Programu Certyfikacji” usuwa się słowa „(Sezony 2020/2021 i 2021/2022)”

XIII. W par. 7 pkt. 37 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

słowa „Sezonie 2020/2021” zastępuje się słowami „Cyklu 2 Programu Certyfikacji”

XIX. W par. 7 pkt. 38 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

słowa „(sezon 2020/2021 i 2021/2022)” zastępuje się słowami „Programu Certyfikacji”

XX. W par. 8 pkt. 1 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku otrzymuje nowe, następujące brzmienie”

Certyfikat PZPN nadany Szkółce Piłkarskiej przyznawany jest na 1 (jeden) Cykl, tj. na 2 (dwa) Sezony (obejmujące lata kalendarzowe, z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt 26 Regulaminu).

XXI. W par. 9 pkt. 4 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku”

po słowach „w kolejnych Sezonach” dodaje się słowa „lub w kolejnych Cyklach Programu Certyfikacji”

XXII. W par. 9 pkt. 12 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku”

po słowach: certyfikacja.województwo@pzpn.pl dodaje się słowa „lub w Systemie Zarządzania Szkółką”

XXIII. W par. 10 pkt 1 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku”

po słowach „wnosi się na piśmie” dodaje się słowa „w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres certyfikacja.województwo@pzpn.pl lub w Systemie Zarządzania Szkółką”

XXIV. W par. 11 pkt. 29 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

Słowa „Sezonu 2020/2021” zastępuje się słowami „w Sezonie 2021”

XXV. W par. 13 Część II Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku pkt 15 zostaje uchylony.

XXVI. W par. 13 Część II pkt 17 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

słowa „30 czerwca” zastępuje się słowami „31 grudnia”

XXVII. W par. 13 Część II pkt 19 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 2, przyjętym Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

Usuwa się słowa:

„albo

•aprobatę PZPN na podniesienie poziomu Certyfikatu PZPN i przyznanie nowego Certyfikatu na kolejne dwa Sezony, albo

•aprobatę na prolongatę Certyfikatu PZPN na tym samym poziomie na kolejne dwa Sezony.

Do momentu zaakceptowania nowego regulaminu do administratorów danej szkółki mogą nie docierać ważne maile systemowe Programu Certyfikacji PZPN (w tym wiadomości dotyczące zawodników, drużyn, członków sztabu, statusów zgłoszonych wniosków itp.).

Poniżej załączamy aktualny tekst jednolity Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich (jest też dostępny POD TYM LINKIEM).
  • Regulamin II Cykl 15.2.2021.pdf (432.27 kB)
    POBIERZ

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności