Aktualności

Zmiany w regulaminie pierwszego cyklu programu

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich28.07.2020 
W piątek 24 lipca 2020 roku zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził zmiany regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Wprowadzane poprawki dotyczą dwóch obszarów.

Pierwsza zmiana dotyczy sytuacji, w której dochodzi do zbycia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych sekcji piłki nożnej lub innej formy przekształcenia szkółki przeprowadzonej zgodnie z uchwałą zarządu PZPN o członkostwie (takiej jak: zmiana nazwy, zmiana siedziby, zmiana formy prawnej). Według nowego brzmienia par. 7, ust. 24 regulaminu certyfikat PZPN przechodzi na podmiot nowopowstały w wyniku przekształcenia, pod warunkiem, że zostanie ono potwierdzone uchwałą właściwego organu WZPN/PZPN. Jednocześnie nowopowstały podmiot może podlegać ocenie Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji pod kątem zachowania ciągłości spełniania kryteriów programu.

Druga zmiana uwzględnia uchwalenie regulaminu systemu Extranet, do którego doszło podczas posiedzenia zarządu 25 czerwca br.

Jednocześnie zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził nowy Program Szkolenia PZPN, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Programu Certyfikacji. Od 1 września 2020 roku zacznie on obowiązywać zarówno szkółki uczestniczące w pierwszym cyklu programu, jak i te, które będą ubiegać się o certyfikat w cyklu drugim. O najistotniejszych zmianach względem obowiązującego dotychczas Programu Szkolenia PZPN w oparciu o program szkolenia AMO więcej pisaliśmy W TYM MIEJSCU.

Zmiany w regulaminie wejdą w życie 4 sierpnia 2020 roku. Tego dnia administratorzy szkółek muszą zalogować się do systemu certyfikacji PZPN i zaakceptować zaktualizowane przepisy. Przed uruchomieniem programu system informatyczny sam o to poprosi. Akceptacja regulaminu jest warunkiem niezbędnym do kontynuacji udziału w Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich.

Do momentu zaakceptowania nowego regulaminu do administratorów danej szkółki mogą nie docierać ważne maile systemowe Programu Certyfikacji PZPN (w tym wiadomości dotyczące zawodników, drużyn, członków sztabu, statusów zgłoszonych wniosków itp.).

Zaktualizowany regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich znajduje się TUTAJ, natomiast nowy Program Szkolenia PZPN TUTAJ.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności