Aktualności

Zmiana regulaminu organów PZPN ds. certyfikacji

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich24.03.2021 
Podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdzona została zmiana regulaminu organów PZPN ds. certyfikacji.

Przyjęta zmiana odnosi się do par. 18 ust. 9 regulaminu. Dodany został w nim punkt, na mocy którego komisja odwoławcza może, po rozpatrzeniu decyzji komisji weryfikacyjnej, uchylić ją i przekazać do ponownego rozpoznania.

Sytuacja taka możliwa jest jednak tylko w razie stwierdzenia naruszenia przez komisję weryfikacyjną przepisów postępowania, jeśli takie uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Pełna treść regulaminu znajduje się POD TYM LINKIEM.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności