Aktualności

Zarejestrowałeś szkółkę? Czas uzupełnić formularz zgłoszeniowy. Zobacz, jak to zrobić

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich02.10.2020 

Po zaakceptowaniu przez Polski Związek Piłki Nożnej formularza rejestracyjnego (wszystkie niezbędne informacje na jego temat można znaleźć POD TYM LINKIEM) szkółka może niezwłocznie rozpocząć uzupełnianie formularza zgłoszeniowego. Na jego złożenie szkółka ma czas do 20 października 2020 roku.

To etap, na którym musi podjąć decyzję, na jaki poziom certyfikatu (złoty, srebrny czy brązowy) aplikuje. Podczas składania formularza zgłoszeniowego należy załączyć następujące dokumenty:

– zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla Wojewódzkiego ZPN (dotyczy wszystkich poziomów),
– wzór oświadczenia rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w treningach (dotyczy wszystkich poziomów),
– zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla ZUS i Urzędu Skarbowego (dotyczy wyłącznie poziomu złotego),
– umowy z lekarzem medycyny sportowej, fizjoterapeutą oraz koordynatorem szkółki (dotyczy wyłącznie poziomu złotego).

W formularzu zgłoszeniowym szkółka ubiegająca się o srebrny lub brązowy certyfikat zdecyduje również, czy będzie realizować program szkolenia autorski czy przygotowany przez PZPN (w tym pierwszym przypadku – załączyć go). Szkółki aplikujące na złoty certyfikat są zobligowane do realizacji autorskiego programu. Autorskie programy szkolenia będą weryfikowane przez trenerów monitorujących. Wytyczne do ich tworzenia można znaleźć POD TYM LINKIEM.

Więcej szczegółów dotyczących procedury wypełniania formularza zgłoszeniowego można znaleźć w poniższym tutorialu.


Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności