Aktualności

Zakończyliśmy pilotażowy Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich19.04.2019 

Jednym z kluczowych etapów przygotowań do rozpoczęcia Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich była pilotażowa faza projektu.

Trwała ona od 8 lutego do 12 kwietnia 2019 roku. Program pilotażowy miał na celu przedstawienie systemu zarządzania szkółką piłkarską, który służy do przejścia procesu certyfikacji, nadania kształtu jego rozwoju dzięki doświadczeniu szkółek piłkarskich oraz przetestowania działania systemu pod kątem możliwych błędów. Rezultatem fazy pilotażowej było wyeliminowanie błędów systemowych oraz uwzględnieniu uwag szkółek w regulaminie Programu.

W programie pilotażowym wzięło udział 149 szkółek, których przedstawiciele w dniach 8–25 lutego gościli na specjalnych szkoleniach w siedzibie PZPN. Odbyło się dziewięć takich spotkań, każde trwające osiem godzin. Podczas szkolenia szczegółowo zapoznano uczestników z założeniami programu, kryteriami programu certyfikacji oraz procesem ubiegania się o certyfikat PZPN. Podczas szkolenia szkółki składały również formularze zgłoszeniowe (140 szkółek złożyło minimum jeden formularz dla jednego z oddziałów szkółki piłkarskiej).

Po zakończeniu szkolenia, do 12 kwietnia, szkółki biorące udział w programie pilotażowym miały za zadanie przejść przez kolejne kroki procesu: dodawanie drużyn do oddziałów szkółek piłkarskich, potwierdzanie współpracy z członkami sztabu szkoleniowego oraz przypisywanie ich do drużyn.

Program pilotażowy pozwolił nam również zdefiniować istotne zagrożenie dla powodzenia procesu uzyskania certyfikatu w zasadniczej części programu leżące po stronie szkółek. Szczególną uwagę zwróciliśmy na autorskie programy szkoleniowe szkółek piłkarskich, które realizować mogą szkółki z gwiazdkami srebrną i złotą (szkółki z gwiazdką brązową zobligowane są do realizacji Programu Szkoleniowego PZPN na bazie programu AMO). Podczas fazy pilotażowej złożyło je 59 szkółek. Tylko pięć programów (8,5 proc.) zostało zweryfikowanych pozytywnie. Kolejnych 25 (42,5 proc.) zweryfikowaliśmy pozytywnie warunkowo (zostały odesłane do poprawy). 29 programów szkoleniowych (49,2 proc.) zostało zweryfikowanych negatywnie.

Dziękujemy wszystkich szkółkom biorącym udział w programie pilotażowym za zaangażowanie i pomoc w udoskonalaniu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności