Aktualności

Wznawiamy monitoring certyfikowanych szkółek. Ważne informacje dotyczące zmiany zakresu wizyt trenerów monitorujących

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich12.05.2020 
W związku z możliwością powrotu do organizacji zajęć treningowych od 4 maja 2020 roku zgodnie z wytycznymi rządu, Polski Związek Piłki Nożnej wznawia prowadzenie wizyt monitorujących w certyfikowanych szkółkach piłkarskich.

Biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Sportu, zawierające wymagania do zajęć treningowych prowadzonych od wskazanego powyżej terminu (które zostały przedstawione w artykule POD TYM LINKIEM), wizyty monitorujące odbywać się będą w nieco innym niż wcześniej zakresie.

Aby zaliczyć wizytę monitorującą w standardowych warunkach należy uzyskać minimum 60 procent oceny z obszaru merytorycznego oraz zaliczyć wszystkie punkty obszaru kryteriów programu.


W skład obszaru merytorycznego wchodzą 3 obszary: dokumentacji procesu szkoleniowego (stanowiący 30 procent oceny), metodyczno-coachingowy treningu (stanowiący 55 procent oceny) i organizacyjny treningu (stanowiący pozostałe 15 procent oceny).

Podczas wizyt monitorujących odbywających się od 18 maja 2020 roku nie będzie prowadzona punktacja obszaru merytorycznego, a co za tym idzie nie będzie możliwości niezaliczenia wizyty w tym obszarze. Ich rola ograniczy się do funkcji edukacyjnej, a raporty z wizyt będą zawierać jedynie wskazówki i uwagi dla trenerów prowadzących zajęcia. Na zakończenie każdych weryfikowanych zajęć treningowych, o ile pozwolą nam na to warunki, będą odbywać się rozmowy z trenerem monitorującym.

W zakres weryfikacji obszaru dokumentacji procesu szkoleniowego mogą wchodzić:

- zgodność mezocyklu szkolenia z programem szkolenia,

- zgodność tygodniowego mikrocyklu szkolenia z programem szkolenia,

- zgodność konspektu z przyjętą strukturą jednostki treningowej na danym poziomie,

- zgodność zajęć z konspektem treningowym,

- zgodność doboru środków treningowych z tematem/celem zajęć.

W zakres weryfikacji obszaru metodyczno-coachingowego treningu mogą wchodzić:

- formułowanie tematu oraz celu treningu,

- zgodność metod i form zastosowanych w środkach treningowych dla danej kategorii wiekowej,

- objaśnienie, instruowanie i korygowanie błędów,

- zastosowanie właściwego pokazu,

- progresja środków treningowych w strukturze zajęć (wprowadź, rozwiń, egzekwuj) i zgodność prowadzonych zajęć pod kątem metodycznym,

- kreatywność środków treningowych,

- zarządzanie intensywnością zajęć,

- indywidualizacja zajęć,

- zwrócenie uwagi na szczegóły,

- współpraca, zaangażowanie i kultura osobista trenera/trenerów,

- poziom komunikacji z Zawodnikami, dostosowanie komunikacji do możliwości i wieku zawodnika,

- stosowanie pytań przed i w trakcie ćwiczeń/gry,

- stosowanie informacji zwrotnej (feedback) po ćwiczeniu/grze,

- podsumowanie treningu,

- zgodność nomenklatury z NMG.

W zakres weryfikacji obszaru organizacyjnego treningu mogą wchodzić:

- przygotowanie zajęć,

- płynność przejść między poszczególnymi częściami zajęć i środkami treningowymi,

- wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz dostosowanie wymiarów pola ćwiczeń/gier do wieku i umiejętności,

- czas oczekiwania na ćwiczenie, stosowanie „drogi powrotnej” w ćwiczeniach o wydłużonym czasie oczekiwania na swoją kolej,

- tworzenie stałych punktów orientacyjnych w czasie treningu (np. na nawodnienie, sprzęt treningowy itp.),

- weryfikacja listy obecności na zajęciach (sprawdzana przed, na zakończenie zajęć lub w systemie zarządzania szkółką).

Ze względu na unikalność warunków wizyty monitorującej w okresie pandemii uwagi trenera monitorującego nie muszą odnosić się do wszystkich punktów obszarów wskazanych powyżej.


Drugim obszarem, który będzie podlegał weryfikacji przez trenera monitorującego, jest obszar kryteriów programu. W przeciwieństwie do obszaru merytorycznego, może on wpłynąć na rezultat wizyty monitorującej. Tutaj jednak również ze względu na specyficzność prowadzonych zajęć w tym okresie, jedynymi punktami, które mogą wpłynąć na niezaliczenie wizyty monitorującej będą:
- weryfikacja czy jednostki treningowe przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem utworzonym w systemie zarządzania szkółką,
- weryfikacja obecności na zajęciach trenerów przypisanych do treningu w systemie zarządzania szkółką.

Aby nie musieć martwić się o rezultat wizyty monitorującej, należy pamiętać o następujących aspektach:

1. Każdy trening musi być umieszczony w harmonogramie szkółki w zakładce TRENINGI systemu zarządzania szkółką jako typ - trening indywidualny.

2. W treningu, oprócz standardowych punktów informacyjnych, należy wskazać trenera z licencją min. Grassroots C (na każdym poziomie Certyfikatu) który poprowadzi zajęcia oraz maksymalnie 6 zawodników, którzy wezmą udział w treningu.

3. Wszelkie zmiany zachodzące w zaplanowanym treningu, tj. zmiany miejsca, terminu i godziny treningu, trenera czy zawodników, należy aktualizować w systemie zarządzania szkółką.

Załączanie planów szkoleniowych z miesięcznym wyprzedzeniem oraz zamieszczanie konspektów treningowych nie wpływa na ocenę wizyty monitorującej, jednak przypominamy, iż taki obowiązek został wskazany w zaleceniach artykułu POD TYM LINKIEM.

Raporty z wizyt monitorujących będą dostarczane ze skrzynki mailowej certyfikacja@pzpn.pl na adresy e-mail wszystkich administratorów szkółki piłkarskiej.

Wszelkie wskazówki co do tego, jak prowadzić zajęcia treningowe oraz jak respektować wszelkie wytyczne Ministerstwa Sportu, znajdą Państwo również w tym samym artykule POD TYM LINKIEM.

W przypadku nowych wytycznych wprowadzonych przez Ministerstwo Sportu, a co za tym idzie zmian w zakresie przeprowadzania wizyt monitorujących, będziemy o tym na bieżąco informować w oddzielnych komunikatach.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności