Aktualności

Wytyczne i rekomendacje dotyczące planowania i prowadzenia treningów – odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich22.05.2020 
W czwartek (14 maja) na naszej stronie ukazał się artykuł z informacjami dotyczącymi zakresu wizyt monitorujących oraz rekomendacjami do treningów w okresie od 18 maja (LINK). W związku z licznymi zapytaniami odnoszącymi się do przedstawionych w nim wytycznych oraz sposobu planowania i prowadzenia treningów, poniżej publikujemy zestawienie tych pojawiających się najczęściej wraz z odpowiedziami na nie.

1. Co w sytuacji, gdy ze względu na epidemię w zajęciach jednej grupy będzie mogło brać udział 6 chłopców z rocznika 2009, a w drugiej 6 zawodników z rocznika 2007/8? Czy szkółka ma wprowadzać to jako dwa treningi indywidualne, czy może połączyć te dwie 6-osobowe grupy i powierzyć je przypisanemu trenerowi z licencją co najmniej UEFA B?

Możecie Państwo zorganizować dwa treningi na jednym obiekcie dla każdej z grup, ale na tej jednostce treningowej musi być każdy z trenerów przypisanych do danej drużyny. Nie może być to tylko jeden trener.

2. Czy każdy trening musi zostać wprowadzony jako trening drużynowy?

Zgodnie z rozporządzeniami i obostrzeniami Ministerstwa Sportu treningi prowadzone np. na boisku typu Orlik, gdzie może przebywać maksymalnie 14 zawodników + 2 trenerów, należy przeprowadzić i utworzyć w systemie trening według następujących zasad:

a) Jeżeli drużyna liczy 14 lub mniej zawodników – należy obowiązkowo w systemie utworzyć trening drużynowy;

b) Jeżeli drużyna liczy powyżej 14 zawodników – do decyzji szkółki należy zarządzić treningi w dwóch w miarę równych podgrupach lub utworzyć jeden trening drużynowy dla 14 zawodników. Pozostali zawodnicy mogą wówczas wziąć udział w treningu indywidulanym.

3. Czy tworząc treningi indywidualne lub drużynowe należy załączać konspekty treningowe?

W przypadku treningów indywidualnych konspekty treningowe mogą być załączane do systemu w dniu treningu dla każdego poziomu certyfikacji.

Dla treningów drużynowych z kolei konspekty muszą być załączane zgodnie z kryteriami, czyli dla szkółek odznaczonych srebrną i złotą gwiazdką na tydzień w przód, natomiast dla tych z gwiazdką brązową – w dniu treningu.

4. Jaki trening utworzyć w systemie, gdy drużyna liczy 17 zawodników, a wiemy, że 4 rodziców nie wyraziło zgody na udział ich dzieci w zajęciach?

Treningi drużynowe mogą być planowane w systemie na daną liczbę zawodników. Prosimy zaznaczyć nieobecność zawodników przy weryfikacji listy obecności. Przypominamy, że w zajęciach muszą wziąć udział trenerzy, którzy są przypisani do danej drużyny w systemie.

5. Wróciliśmy do zajęć drużynowych od 18 maja, wcześniej przerywając treningi 10 marca na konkretnym mikrocyklu treningowym. Czy wznawiając zajęcia mamy kontynuować marcowy mikrocykl, czy realizować plan zakładany na maj?

Zalecamy kontynuowanie procesu, na którym zakończyli Państwo treningi, aby utrzymać ciągłość pracy szkoleniowej. Plan przygotowujemy na miesiąc w przód na podstawie najnowszych wytycznych PZPN.

6. Czy trzeba umieszczać treningi indywidualnie w systemie?

Każdy trening musi być umieszczony w harmonogramie szkółki w systemie zarządzania szkółką jako typ - trening indywidualny. Do treningu typu indywidualnego należy dodać maksimum 6 zawodników POTWIERDZONYCH w szkółce piłkarskiej (mogą być z różnych drużyn w danej kategorii wiekowej) oraz wskazać jednego trenera z licencją minimum Grassroots C, który znajduje się w sztabie szkoleniowym szkółki. Zasada ta obowiązuje wszystkie szkółki, niezależnie od poziomu certyfikatu.

7. Ze względu na panujące warunki treningi nie odbywają się w liczbie wskazanej w Programie Szkolenia PZPN dla danych kategorii wiekowych, w związku z czym nie jesteśmy w stanie w stu procentach zrealizować i wyczerpać wszystkich aspektów i założeń wyznaczonych w danym temacie treningowym. Czy mimo to przy np. 2 jednostkach treningowych należy realizować założenia Programu Szkolenia PZPN?

Rekomendujemy przeprowadzanie możliwie jak największej liczby treningów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Należy realizować założenia Programu Szkolenia PZPN, a w planie treningowym wybrać takie cele szkoleniowe, które szkółka będzie w stanie realizować zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i PZPN.
W sytuacji zmniejszonej liczby treningów grupowych sugerujemy, aby wyznaczać „zadania domowe”, które powinny być zaczerpnięte z treści treningu. Wskazana jest także organizacja telekonferencji z zawodnikami w celu szkolenia ich pod kątem rozwoju inteligencji piłkarskiej, wiedzy oraz mentalności.

8. Czy zajęcia online mogą być uznawane za zajęcia treningowe?

Zajęcia online nie są uznawane za zajęcia treningowe. Jest to dodatkowa czynność wykonana przez szkółkę/trenera.

9. Czy w treningu można stosować gry jako środki treningowe?

Środki treningowe muszą zostać zaplanowane w taki sposób, aby spełniać kryteria rozporządzenia Ministerstwa Sportu. Ministerstwo zaleca, aby zachowywać dystans społeczny, dlatego na dzisiaj nie rekomendujemy gier jako odpowiednich środków.

10. Jaki musi być odstęp między zajęciami?

Rekomendujemy stosowanie 10-15-minutowych przerw pomiędzy treningami. To czas potrzebny na zebranie sprzętu, dezynfekcję i rozstawienie kolejnego treningu. Pozwoli on także uniknąć spotkań zawodników dwóch grup treningowych.

11. Czy wznowienie treningów można odłożyć na ostatni tydzień maja lub pierwszy tydzień czerwca?

Rekomendujemy jak najszybsze wznowienie zajęć treningowych i organizowanie ich na tyle, na ile pozwalają logistyka oraz wola rodziców.

12. Jak długo powinna trwać jednostka treningowa?

Rekomendujemy, aby do odwołania jednostka treningowa dla każdej kategorii wiekowa trwała min. 45 minut.

13. W jaki sposób szkółka/trener mają wyznaczyć strefę buforową pomiędzy dwoma boiskami?

Strefa może zostać wyznaczona np. przez stożki treningowe.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem certyfikacja@pzpn.pl.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności