Aktualności

Wniosek na dofinansowanie Programu Certyfikacji wysłany do Ministerstwa Sportu

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich10.04.2020 
Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że wniosek na dofinansowanie Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich został wysłany do Ministerstwa Sportu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 kwietnia.

Ostateczna wysokość kwot dofinansowania zależy od decyzji Ministerstwa Sportu. W przypadku przyznania dofinansowania, kolejnym etapem będzie podpisanie umowy na realizację zadania zgodnie z założonym preliminarzem. Wzór umowy zostanie udostępniony po ogłoszeniu wyników konkursu.

W celu jak najszybszej finalizacji tego procesu, PZPN już teraz zwraca się z prośbą o przygotowanie dokumentów potwierdzających dane szkółki, niezbędne do podpisania umowy, tj.:
- wyciągu z właściwego rejestru dotyczącego rejestracji podmiotu (KRS, rejestr regionalny gminy lub powiatu),
- statutu,           
- upoważnienia/pełnomocnictwa, jeżeli w imieniu szkółki umowa będzie podpisywana przez inną osobę niż wynika to z dokumentów.

Podpisaną umowę wraz z ww. dokumentami trzeba będzie załączyć w systemie w formie skanu, natomiast oryginały dokumentów i umowy przedstawiciele szkółek będą zobowiązani przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem do siedziby PZPN w Warszawie.

Wypłata pierwszej transzy dotacji zostanie uruchomiona po otrzymaniu wszystkich umów, dlatego kluczowa jest tu terminowość i wcześniejsze przygotowanie odpowiednich dokumentów.

Jednocześnie, odpowiadając na zapytania mailowe w sprawie aktualnej sytuacji, która jest trudna i dynamiczna, przypominamy, że będzie istniała możliwość nanoszenia zmian na zaakceptowany wcześniej preliminarz. Jeżeli z różnych przyczyn (przedłużającej się kwarantanny) nie odbędą się planowane akcje, to w drugim półroczu umożliwione zostaną nanoszenie zmian i przesunięcia kwot między pozycjami preliminarza.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: dotacja.certyfikacja@pzpn.pl.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności