Aktualności

Ważne informacje dotyczące dofinansowania szkółek piłkarskich

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich03.04.2020 
Polski Związek Piłki Nożnej przypomina, że 5 kwietnia mija termin wypełniania preliminarzy i wysyłania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich.

Powyższy termin jest nieprzekraczalny z uwagi na obowiązujące terminy wyznaczone przez Ministerstwo Sportu.

Jeśli preliminarz będzie wymagał jakichkolwiek poprawek, prosimy o pilne i terminowe ich nanoszenie. W tym miejscu jeszcze raz zachęcamy do obejrzenia filmiku instruktażowego:

Poniżej znajdziecie Państwo dodatkowe informacje, które są odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z procesem ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu:

1. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z obecnej sytuacji w kraju. Prosimy planować środki racjonalnie, uwzględniając obecnie panujące warunki. Najlepiej ograniczać się do kosztów najpewniejszych – tych, które już Państwo ponieśliście do momentu odwołania zajęć oraz tych na dalszą część roku.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko można przewidzieć, planujemy na tyle, ile to możliwe. Pewne rzeczy trzeba po prostu założyć.

Preliminarz będzie można zaktualizować i robić przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztowymi i miesiącami.

2. Wynagrodzenia trenerów

Nie można rozliczać pracy zdalnej trenerów. Praca zdalna w okresie pandemii może być ujęta jako wkład własny.

Wynagrodzenie z dotacji jest możliwe tylko za zajęcia treningowe przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.

Stawka maksymalna to 50 zł brutto za godzinę zegarową (60 minut). Jeśli jednostka treningowa trwa np. 1,5 godziny, to można rozliczyć 75 zł brutto itd.

Do rozliczenia trzeba będzie załączać comiesięczne rozliczenie godzin i na tej podstawie kwoty będą akceptowane.

3. Nie trzeba wykazywać całości kwoty z budżetu wypełnianego na I kroku. Wystarczy kwota dotacji + 30 procent wkładu własnego. Pozycje, których Państwo nie wykazujecie, prosimy usunąć.

Prosimy pamiętać, że wkład własny trzeba będzie rozliczyć i wykazać wydatkowanie tych środków, więc rekomendujemy ograniczenie się do kosztów, które najłatwiej będzie Państwu rozliczyć.

4. Wkład własny

Wkład własny to 30 procent kwoty ogółem (a nie 30 procent kwoty dotacji).

W jaki sposób wyliczyć wkład własny?

(kwota dotacji x 10) / 7 = kwota ogółem
kwota ogółem – kwota dotacji = minimalny wkład własny

System waliduje, czy szkółka osiągnęła wkład własny i dopóki ta go nie osiągnie, będzie wyświetlał się stosowny komunikat.

Środki z programu KLUB nie mogą być wkładem własnym. Tych środków w ogóle Państwo nie wykazujecie.

Środki gminy / urzędu miasta mogą być wkładem własnym.

Niefinansowy wkład własny musi być poparty wyceną i dokumentami (wolontariat, wynajem obiektów). Jeśli finansowy wkład własny jest wystarczający, rekomendujemy niewykazywanie wkładu niefinansowego.

5. Nie można finansować akcji zagranicznych (kursów trenerskich, obozów, meczów). Dotacja dotyczy realizacji zadań na terenie Polski.

6. Kursy trenerskie

Z dotacji można finansować kursy / konferencje podwyższające kwalifikacje trenerów tylko z zakresu piłki nożnej.

Nie można finansować kursu UEFA PRO, kursów zagranicznych, staży, studiów podyplomowych.

Dokumenty finansowe (opłaty za kurs, zakwaterowanie itd.) muszą być wystawione na szkółkę. Refakturowanie nie będzie akceptowane.

7. Ubezpieczenie NNW

Należy wpisać liczbę osób objętych ubezpieczeniem.

Można rozliczać ubezpieczenie tylko na zawodników i trenerów tylko z drużyn spełniających kryteria certyfikacji. Jeśli polisa uwzględnia inne osoby, należy odjąć kwotę na przeznaczoną na inne osoby i nie wykazywać jej w preliminarzu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: dotacja.certyfikacja@pzpn.pl.  

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności