Aktualności

Twoja szkółka otrzymała Certyfikat PZPN? Sprawdź, w jaki sposób posługiwać się logotypem Programu!

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich06.12.2019 
Wszystkie szkółki piłkarskie, którym przyznany został Certyfikat PZPN zyskały jednocześnie prawo do korzystania z jego znaku towarowego, tj. logotypu Programu Certyfikacji. Wiążą się z tym także pewne obowiązki. Niedostosowanie się do nich może skutkować nawet utratą certyfikatu.

Licencja na wykorzystanie znaku obowiązuje przez cały okres ważności Certyfikatu PZPN, tj. do 30 czerwca 2021 roku. Uprawnia ona do stosowania logotypu Programu Certyfikacji oraz samego certyfikatu w celach informacyjnych według ściśle określonych reguł opisanych w oficjalnych dokumentach PZPN.

Zgodnie z nimi, zabronione jest wprowadzanie w błąd odbiorców wszelkich komunikatów. Informacje nt. przyznanego certyfikatu muszą być jasne, a ich treść niepozostawiająca wątpliwości. W każdym komunikacie nawiązującym do Certyfikatu PZPN należy wyraźnie zaznaczyć, którego oddziału szkółki piłkarskiej dotyczy ten certyfikat oraz wskazać jego poziom. Do najważniejszych zasad należy również zakaz jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania logotypu.

Dodatkowo, szkółki, którym przyznane zostały złote i srebrne certyfikaty zobowiązane są do eksponowania logotypu Programu Certyfikacji na swojej stronie internetowej (strona główna).

Techniczne wytyczne dotyczące używania znaków zawarte są w brand manualu. Logotypy nie mogą być modyfikowane, a wszystkie ich elementy muszą być zgodne z instrukcją. Znaki nie mogą ponadto występować w towarzystwie innych nazw lub znaków handlowych.

W przypadku niedostosowania się do wytycznych Polski Związek Piłki Nożnej zwróci się do szkółki z prośbą o jak najszybsze zaprzestanie naruszania regulaminu oraz złożenie wyjaśnień. Jeśli to nie poskutkuje, szkółce grozić będą konsekwencje, z odebraniem certyfikatu włącznie.

Szczegółowe informacje dot. praw i obowiązków związanych z komunikacją i eksponowaniem Certyfikatu PZPN oraz logotypu Programu Certyfikacji znajdują się w załączonych poniżej dokumentach:
- brand manualu, w którym opisano, w jaki sposób można i należy wykorzystywać przekazane szkółce znaki towarowe i logotypy Programu Certyfikacji oraz czego nie wolno robić z logotypami,
- ogólnych zasadach komunikacji i eksponowania Certyfikatu PZPN oraz logotypu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich – ten dokument opisuje zasady, które szkółka musi bezwzględnie przestrzegać pod rygorem utraty Certyfikatu PZPN.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykorzystaniem znaku należy kontaktować się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej pod adresem marketing@pzpn.pl.

  • Brand manual.pdf (1.78 MB)
    POBIERZ
  • Zasady eksponowania certyfikatu.pdf (132.96 kB)
    POBIERZ

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności