Aktualności

Rozpoczęcie wizyt kontrolnych w szkółkach

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich07.12.2019 
Certyfikaty PZPN zostały przyznane, teraz czas na weryfikację realizacji przez certyfikowane szkółki piłkarskie obowiązków nałożonych przez program. Zgodnie z regulaminem przeprowadzane będą dwa typy wizyt kontrolnych: monitorująca oraz zwyczajna. W poniedziałek (9 grudnia) Polski Związek Piłki Nożnej rozpoczyna wizyty monitorujące w szkółkach piłkarskich, które otrzymały Certyfikaty PZPN.

Wizyta monitorująca to niezapowiedziana kontrola w certyfikowanej szkółce przeprowadzana przez regionalnego specjalistę ds. rozwoju piłki amatorskiej, osobę monitorującą lub trenera monitorującego. W jej trakcie przedstawiciel Federacji zweryfikuje m.in. kompletność realizowania autorskich programów szkoleniowych szkółki, realizowanie wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej oraz sprzętu treningowego zgodnie z kryteriami programu. Szczegółowy zakres wizyty monitorującej określa załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN (link do dokumentu poniżej).

Jakich zasad należy przestrzegać, aby otrzymać pozytywną ocenę osoby monitorującej?

1) Szkółka piłkarska musi umieścić w systemie Certyfikacji PZPN (w zakładce dokumenty) aktualne plany treningowe dla drużyn w kategorii wiekowej od G do D. Plany muszą być podzielone na mezocykle i pozostawać w zgodzie z zadeklarowanym przez szkółkę programem szkolenia. Dokumenty powinny zostać zamieszczone w systemie w okresie:
a. W przypadku szkółek z certyfikatem na poziomie brązowym: na 3 miesiące w przód,
b. W przypadku szkółek z certyfikatem na poziomie srebrnym: na 4 miesiące w przód,
c. W przypadku szkółek z certyfikatem na poziomie złotym: na 6 miesięcy w przód.

Plany powinny uwzględniać obszary:

 • Techniczny (tylko w kategorii wiekowej Junior G – skrzat)
 • Techniczno-taktyczny (tylko w kategoriach wiekowych Junior F-D – żak, orlik, młodzik)
 • Motoryczny (wszystkie kategorie wiekowe)
 • Mentalny (wszystkie kategorie wiekowe)
 • Teoretyczny – wiedzy (wszystkie kategorie wiekowe)

2) Szkółka piłkarska musi w systemie Certyfikacji PZPN utworzyć treningi dla wszystkich drużyn w kategorii wiekowej od G do D (skrzat, żak, orlik, młodzik). Poprzez utworzenie treningów w systemie Certyfikacji PZPN i na podstawie wprowadzonych do systemu danych o zaplanowanych treningach powstaje harmonogram treningów w certyfikowanej szkółce piłkarskiej. Zgodnie z regulaminem programu każda szkółka ma obowiązek posiadać harmonogram treningów na 3 do 6 miesięcy w przód w zależności od poziomu Certyfikatu PZPN.

3) Do każdego tworzonego treningu szkółki muszą załączyć konspekt treningowy w postaci pliku PDF. W przypadku szkółek z certyfikatem na poziomie srebrnym i złotym konspekt ten musi być udostępniony na minimum 7 dni przed zaplanowanym treningiem. Szkółki na poziomie brązowym muszą umieścić konspekt w systemie Certyfikacji PZPN najpóźniej w dniu zaplanowanego treningu, przed jego rozpoczęciem. Konspekt treningowy musi spełniać minimalne wymagania merytoryczne określone w Programie Szkolenia PZPN na bazie AMO oraz realizować plany treningowe.

4) Szkółka piłkarska musi zapewnić na treningu odpowiedni sprzęt treningowy:
a. minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu, przy obowiązku zapewnienia piłek w rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej;
b. bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej;
c. pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki;
d. w przypadku szkółek ze złotym Certyfikatem PZPN również jednolite stroje treningowe.

5) Każdy trener prowadzący zajęcia treningowe musi posiadać ze sobą licencję trenerską.

6) Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych szkółki muszą być zarejestrowani w systemie Certyfikacji PZPN (Ekstranet). Szkółka piłkarska ma obowiązek potwierdzić wszystkich zawodników w kategorii wiekowej od G do D, którzy uczestniczą w treningach, nawet jeżeli nie uczestniczą w oficjalnych rozgrywkach lub uczestniczą na treningu tylko raz (zawodnicy naborowi). W treningu nie może uczestniczyć zawodnik, który nie jest potwierdzony w szkółce piłkarskiej w Systemie Certyfikacji PZPN oraz taki, który nie został wpisany na listę obecności na treningu.

7) W czasie każdych zajęć treningowych trenerzy mają obowiązek sprawdzić obecność zawodników na zajęciach.

8) Szkółka musi przestrzegać zasad kryteriów kwalifikacji trenerów, w tym również liczby trenerów, którzy muszą być obecni na treningu po uwzględnieniu liczby zawodników uczestniczących w zajęciach. Treningi prowadzi zawsze trener pełniący funkcję I trenera w drużynie lub trener zastępujący go, który posiada odpowiednią licencję w zależności od poziomu Certyfikatu PZPN.

PZPN po zakończeniu wizyty monitorującej sporządza raport z wizyty, który przekazuje również certyfikowanej szkółce, która podlegała kontroli. Co istotne, dwie negatywne oceny w czasie wizyt kontrolnych w sezonie będą stanowić podstawę do odebrania Certyfikatu PZPN. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Weryfikacyjna.

W razie problemów lub pytań należy kontaktować się z Działem Wsparcia PZPN (tel.: 732-122-222, e-mail: wsparcie@pzpn.pl) lub z regionalnym specjalistą ds. rozwoju piłki amatorskiej w danym województwie.

 • Regulamin Programu Certyfikacji dla szkółek piłkarskich.pdf (804.29 kB)
  POBIERZ
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich.pdf (161.36 kB)
  POBIERZ

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności