Aktualności

Regionalni specjaliści odwiedzą szkółki ubiegające się o brązowy certyfikat

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich09.08.2019 

Sierpień i wrzesień to czas wizyt kontrolnych składanych przez Regionalnych Specjalistów ds. rozwoju piłki amatorskiej w przyjętych do Programu Certyfikacji PZPN szkółkach piłkarskich ubiegających się o brązowy certyfikat. Jak się do niej przygotować?

Szkółki, które złożyły poprawnie wypełniony wniosek otrzymały od nas maila zatytułowanego „Program Certyfikacji PZPN – przyjęcie do programu”. To zobowiązuje je do poinformowania rodziców albo opiekunów prawnych dzieci, które uczestniczą w jednostkach treningowych w szkółce piłkarskiej o konieczności zarejestrowania swoich dzieci jako zawodników w portalu Łączy Nas Piłka oraz złożenia wniosku o potwierdzenia zawodnika w szkółce piłkarskiej (ZOBACZ WIDEO), a następnie potwierdzenia zawodników w szkółce i przypisania ich do drużyn (ZOBACZ WIDEO).

Szkółki piłkarskie przyjęte do programu powinny oczekiwać na kontakt Regionalnego Specjalisty ds. rozwoju piłki amatorskiej, który przekaże informacje o dacie zaplanowanej wizyty kontrolnej. Podmioty ubiegające się o brązowy certyfikat powinny przygotować do kontroli następujące dokumenty:

  • Umowy zawierające tytuł prawny do korzystanie z boisk piłkarskich wskazanych w zakładce OBIEKTY przez szkółkę piłkarską lub Oddział Szkółki Piłkarskiej lub dokumenty potwierdzające ich własność (odpis z Ksiąg Wieczystych nieruchomości);
  • Aktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego każdego członka sztabu szkoleniowego potwierdzonego w systemie Certyfikacji PZPN Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej oraz aktualne oświadczenia o niekaralności stanowiące załącznik numer 8 do Regulaminu (przez Trenera zgodnie z definicją regulaminową rozumiemy każdego członka sztabu, również asystentów bez licencji trenerskich);
  • Jeżeli podmiot prowadzący szkółkę piłkarska nie jest zarejestrowany w KRS, dokument potwierdzający zasadę reprezentacji szkółki piłkarskiej (wypis z rejestru gdzie zarejestrowany jest podmiot prowadzący szkółkę jeżeli zawiera informacje o zasadzie reprezentacji oraz składzie organu statutowego reprezentującego podmiot albo statut podmiotu oraz uchwałę powołującą członków organu reprezentującego podmiot);
  • Jeżeli szkółka piłkarska zadeklarowała szkolenie w oparciu o Program szkolenia PZPN na bazie AMO, zobowiązana jest do przekazania harmonogramów i planów treningowych zgodnych ze wzorem przedstawionym w Programie szkolenia PZPN (plan mezocyklu na okres 3 m-cy);
  • Jeżeli szkółka bierze udział w oficjalnych rozgrywkach krajowych, które nie zostały wprowadzone do systemu ekstranet przez Wojewódzki ZPN, dowód zgłoszenia minimum 1 Drużyny z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13) do Oficjalnych Rozgrywek Krajowych (zgodnie z definicją regulaminową) na sezon 2019/2020.

Wszystkie powyższe dokumenty szkółka piłkarska ma obowiązek umieścić w formie plików pdf w systemie Certyfikacji PZPN w zakładce DOKUMENTY -> Dodaj dokumenty szkółki. Maksymalny rozmiar plików to 5MB.

Podczas wizyty kontrolnej Regionalny Specjalista poprosi też o wgląd do oświadczeń rodziców lub opiekuna prawnego dzieci potwierdzonych w szkółce o zgodzie na uczestnictwo dzieci w zajęciach sportowych oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.

Szkółka ubiegająca się o brązowy certyfikat powinna też przygotować do kontroli następujący sprzęt sportowy:

  • Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej; (kategorie wiekowe D i E - rozmiar 5x2m, kategorie F rozmiar 3x1,55m, kategorie G - rozmiar 3x1m);
  • Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej; (kategorie wiekowe D - rozmiar 4, kategorie E i F rozmiar 3 lub 4, kategorie G - rozmiar 3);
  • Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki (około 1,2x0,75m).

Zalecamy niezwłoczne podjęcie przygotowań do wizyty kontrolnej Polskiego Związku Piłki Nożnej w wyżej zakreślonym zakresie.

W razie problemów lub pytań, zachęcamy do kontaktu z Działem Wsparcia PZPN (tel.: 732-122-222, e-mail: wsparcie@pzpn.pl) lub z Regionalnym Specjalistą ds. rozwoju piłki amatorskiej w Państwa województwie.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności