Aktualności

PZPN uchwalił regulamin drugiego cyklu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich24.07.2020 
W piątek 24 lipca 2020 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej uchwalił regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich na lata 2020-22. Dotyczy on wyłącznie tych szkółek, które ubiegają się o certyfikat na drugi cykl programu.

Regulamin zawiera m.in. kryteria kwalifikowania szkółek do programu. O najważniejszych zmianach w tym zakresie względem pierwszego cyklu więcej można przeczytać TUTAJ.

W drugim cyklu Programu Certyfikacji przyznanych zostanie nie więcej niż 100 certyfikatów . Maksymalna liczba certyfikatów na poszczególne poziomy (brązowy, srebrny, złoty) zostanie określona na podstawie proporcji wyliczonej z procentowej wartości liczby wszystkich ważnie złożonych formularzy zgłoszeniowych na poszczególne poziomy certyfikatów do liczby certyfikatów przyznawanej na dany cykl.

Jak krok po kroku będzie przebiegał proces certyfikacji?

Krok 1: rejestracja podmiotu:
- zebranie podstawowych danych szkółki (REGON, nazwa, członkostwo w PZPN),
- oświadczenie deklarujące uczestnictwo w oficjalnych rozgrywkach krajowych oraz prowadzenie szkolenia przez dwa pełne sezony.

Krok 2: formularz zgłoszeniowy:
- decyzja szkółki o ubieganiu się na konkretny poziom certyfikatu,
- oświadczenia deklarujące spełnianie kryteriów na wybrany poziom,
- wybór programu szkolenia realizowanego przez szkółkę (załączenie autorskiego programu),
- załączenie dokumentów potwierdzających niezaleganie ze składkami wobec WZPN oraz (w przypadku poziomu złotego) ZUS i Urzędu Skarbowego.

Krok 3 i 4: uzupełnianie danych przez szkółkę oraz weryfikacja autorskich programów szkoleniowych:
- szkółki na tym etapie są zobligowane do zamieszczenia w systemie zarządzania szkółką piłkarską informacji nt. liczby utworzonych drużyn, potwierdzonych zawodników i trenerów, obiektów treningowych oraz harmonogramów treningów,
- autorskie programy szkoleniowe przedstawione przez szkółki zostaną zweryfikowane przez trenerów monitorujących pod kątem ich zgodności z wytycznymi PZPN.

Krok 5: utworzenie rankingu szkółek przy wykorzystaniu karty ocen:
Szkółki piłkarskie ubiegające się o Certyfikat PZPN otrzymają na tym etapie punkty za następujące obszary:
- program szkolenia – max. 5 pkt;
- liczbę utworzonych drużyn spełniających definicję drużyny – max. 2,5 pkt;
- liczbę zawodników potwierdzonych do szkółki i przypisanych do drużyn – max. 2,5 pkt;
- algorytm jakości szkolenia: relacja pomiędzy liczbą trenerów z odpowiednią licencją trenerską vs liczba przypisanych drużyn do trenera vs średnia liczba zawodników potwierdzonych do szkółki i przypisanych do drużyn – max 5 pkt.

Krok 6: wizyty kontrolne (wizyty wstępne i wizyty monitorujące):
Do etapu wizyt kontrolnych, zostaną zakwalifikowane tylko te szkółki piłkarskie, które uzyskają liczbę punktów większą lub równą średniej liczbie punktów uzyskanej przez wszystkie szkółki piłkarskie na każdym poziomie Certyfikatu PZPN (brązowym, srebrnym i złotym).
- Wizyta wstępna ma na celu sprawdzenie poprawności danych zadeklarowanych przy rejestracji szkółki piłkarskiej w systemie Certyfikacji PZPN oraz w formularzu zgłoszeniowym szkółki piłkarskiej.
- Może mieć wynik pozytywny lub negatywny. W przypadku oceny negatywnej zgłoszenie szkółki jest odrzucane z procesu.
- Wizyta monitorująca ma na celu weryfikację kompletności realizowania autorskich programów szkoleniowych szkółki piłkarskiej, realizowanie wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej oraz sprzętu treningowego zgodnie z kryteriami certyfikacji oraz inne elementy w zakresie organizacji szkolenia wynikające z regulaminu Programu Certyfikacji PZPN.
- Maksymalnie można zdobyć 5 pkt do karty ocen.

Krok 7: utworzenie ostatecznego rankingu Szkółek przy wykorzystaniu karty ocen:
- Ranking utworzony w kroku 5 zostaje na tym etapie uzupełniony o wyniki wizyt kontrolnych.

Krok 8: Komisja Weryfikacyjna podejmuje decyzję o nadaniu/odmowie nadania Certyfikatów PZPN.

Regulamin drugiego cyklu Programu Certyfikacji dostępny jest POD TYM LINKIEM.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności