Aktualności

Przypomnienie o obowiązku przypisywania zawodników do drużyn w systemie

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich11.12.2019 
Polski Związek Piłki Nożnej przypomina, że wszystkie certyfikowane szkółki piłkarskie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu Programu. Jedna z jego kluczowych zasad dotyczy potwierdzania zawodników w systemie i przypisywania ich do drużyn.

Zgodnie z kryteriami Programu Certyfikacji wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych szkółki muszą być zarejestrowani w systemie Certyfikacji PZPN (Ekstranet). Każda szkółka ma obowiązek potwierdzić wszystkich zawodników w kategoriach od G do D, nawet jeśli uczestniczą oni w treningu jednorazowo (tzw. zawodnicy naborowi) i nie występują w oficjalnych rozgrywkach. Zawodnicy niepotwierdzeni w systemie oraz niewpisani na listę obecności nie mogą brać udziału w zajęciach.

W przypadku stwierdzenia w czasie wizyty kontrolnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, że w treningach szkółki biorą udział nieuprawnieni zawodnicy, wobec podmiotu łamiącego regulamin wszczęte zostanie postępowanie o odebranie Certyfikatu PZPN.

Podobnie będzie w przypadku naruszenia przepisu mówiącego o przypisywaniu zawodników do drużyn. To kolejne zadanie administratora szkółki – jedna drużyna musi się składać z co najmniej 10 osób. Jeśli odsetek zawodników nieprzypisanych do żadnej drużyny przekroczy w danej szkółce 10 procent, PZPN będzie miał podstawy do odebrania jej certyfikatu.

Przypominamy ponadto, że certyfikowane szkółki są zobowiązane do zapewnienia jednakowego poziomu organizacyjnego i szkoleniowego dla wszystkich zawodników biorących udział w zajęciach – bez względu na stopień zaawansowania grupy, w której oni trenują.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności