Aktualności

Przypominamy o zmianie statusu treningów na indywidualne

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich13.05.2020 
W związku z dynamiczną sytuacją związaną z prowadzeniem treningów w czasach epidemii COVID-19 przypominamy, że na chwilę obecną wszystkie treningi drużynowe utworzone w systemie zarządzania szkółką do 24.05.2020 roku powinny zostać usunięte z systemu.

Zgodnie z możliwością prowadzenia zajęć treningowych od 4 maja 2020, o czym informowaliśmy w artykule POD TYM LINKIEM, wszystkie treningi od tego dnia muszą być prowadzone NIE JAKO TRENINGI DRUŻYNOWE, a jako TRENINGI INDYWIDUALNE.

Prosimy szkółki, aby niezwłocznie dokonać odpowiednich zmian w systemie zarządzania szkółką. W przypadku braku usunięcia treningów drużynowych z systemu lub prowadzenie zajęć w okresie 04-24.05.2020 jako treningi drużynowe a nie indywidualne, może oznaczać dla szkółki wszczęcie procedury odebrania Certyfikatu przed Komisją Weryfikacyjną ds. Certyfikacji PZPN.

Wprowadzając treningi indywidualne do systemu należy:

- wskazać dane informacyjne tj. datę, godzinę, miejsce zajęć,

- wskazać trenera o licencji min. Grassroots C,

- wskazać maksymalnie sześciu zawodników, którzy wezmą udział w zajęciach.

Poniżej krótka instrukcja jak należy tego dokonać:

KROK 1

Będąc z zakładce TRENINGI, kliknij w przycisk DODAJ TRENING

KROK 2

Będąc w widoku formularza tworzenia nowego treningu, wypełnij następujące dane:

1. Wskaż oddział szkółki.

2. Wybierz typ treningu – OBOWIĄZKOWO TRENING INDYWIDUALNY.

3. Wpisz nazwę treningu – nasza sugestia, aby nazwa treningu zawierała kategorię wiekową 6-osobowej grupy, która będzie uczestniczyć w treningu.

4. Wybierz boisko treningowe.

5. Wskaż datę treningu.

6. Wskaż czas rozpoczęcia treningu.

7. Wskaż czas zakończenia treningu.

8. Załącz konspekt treningowy.

W przypadku wprowadzania treningów powtarzalnych, kliknij w przycisk Powtarzaj trening, aby pojawiła się możliwość wskazania dodatkowych terminów, w których dana 6-osobowa grupa będzie odbywać zajęcia treningowe.

KROK 3

Wybierz zawodników oraz trenera, którzy wezmą udział w zajęciach:

1. W rubryce Dodatkowi zawodnicy wskaż maksymalnie sześciu zawodników, wpisując ich imiona i nazwiska, wybierz ich z listy, która się ukaże a następnie potwierdź każdego zawodnika klikając przycisk Dodaj.

2. W rubryce Sztab szkoleniowy wskaż trenera z licencją min. Grassroots C, wpisując jego imię i nazwisko, wybierz go z listy, która się ukaże, a następnie potwierdź go przyciskiem Dodaj.

Po wypełnieniu dwóch wskazanych rubryk, kliknij w przycisk Dodaj trening.

AKTUALIZACJA

W związku z dzisiejszą decyzją rządu o przejściu od 18 maja 2020 do trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, o czym możemy przeczytać w komunikacie POD TYM LINKIEM, pracujemy nad wytycznymi do prowadzenia zajęć treningowych od przyszłego tygodnia w Certyfikowanych szkółkach piłkarskich.

W dniu jutrzejszym poinformujemy Państwa o szczegółowych wytycznych dotyczących obszaru organizacyjnego i merytorycznego treningów oraz zakresu przeprowadzanych wizyt monitorujących.

Prosimy, aby na bieżąco zapoznawać się ze wszelkimi informacjami przekazywanymi w mailingu oraz z artykułami pojawiającymi się w aktualnościach na stronie LaczyNasPilka.pl

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego bardzo istotne, aby czerpać wiedzę tylko z najnowszych komunikatów przekazywanych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności