Aktualności

Program szkolenia szkółki piłkarskiej – jak go weryfikujemy?

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich23.05.2019 
Do 30 czerwca 2019 roku na stronie www.laczynaspilka.pl/certyfikacja można składać formularze zgłoszeniowe do Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Jednym z kluczowych elementów aplikacji jest program szkolenia, który szkółka realizuje. Jak będziemy go weryfikować?

W Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich wyróżniamy dwa rodzaje programów szkoleniowych:

– program szkoleniowy PZPN w oparciu o Program Szkolenia Akademii Młodych Orłów,

– autorskie programy szkoleniowe posiadane i realizowane przez szkółki piłkarskie, które spełniający założenia programu szkolenia AMO i Narodowego Modelu Gry.

Program szkoleniowy PZPN w oparciu o program szkolenia AMO jest obowiązkowy dla szkółek piłkarskich aplikujących o Certyfikat Brązowy. Jego założenia należy dostosować do warunków w szkółce piłkarskiej, a następnie prowadzić szkolenie w oparciu o ten program przez cały okres obowiązywania certyfikatu. Program Szkoleniowy PZPN w oparciu o Program Szkolenia Akademii Młodych Orłów nie wymaga weryfikacji merytorycznej na etapie składania formularza zgłoszeniowego.

Szkółki piłkarskiej aplikujące o Srebrny lub Złoty Certyfikat mogą wybrać pomiędzy programem szkoleniowym PZPN w oparciu o program szkolenia AMO albo autorskim programem szkoleniowym. Jeśli szkółka decyduje się na realizację własnego, autorskiego programu szkoleniowego, musi ten program przesłać do PZPN w wersji elektronicznej wraz z formularzem zgłoszeniowym do Programu Certyfikacji. Przesłany do PZPN autorski program szkoleniowy zostaje przekazany do jednego z ekspertów zatrudnionych przez PZPN (trener monitorujący), który oceni program szkoleniowy w oparciu o wytyczne do tworzenia programów szkoleniowych na poziom srebrny i złoty. Zasady oceny każdego programu zostały opisane w tym samym dokumencie w części „Ewaluacja programów szkolenia podmiotów ubiegających się o Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej”.

Zgodnie z regulaminem trener monitorujący oceniając autorki program szkoleniowy może:

– wydać opinię pozytywną (szkółka aplikująca o Srebrny Certyfikat musi otrzymać minimum 22 punkty, szkółka aplikująca o Złoty Certyfikat musi otrzymać minimum 26 punktów),

– nakazać szkółce piłkarskiej/oddziałowi szkółki piłkarskiej wprowadzenie zmian do autorskiego programu szkoleniowego (jeśli szkółka aplikująca o Srebrny Certyfikat otrzyma 16-21 punktów, a szkółka aplikująca o Złoty Certyfikat otrzyma 19-25 punktów),

– wydać opinię negatywną (jeśli szkółka aplikująca o Srebrny Certyfikat otrzyma 15 pkt lub mniej, a szkółka aplikująca o Złoty Certyfikat otrzyma 18 pkt lub mniej).

W przypadku nakazania szkółce wprowadzenia zmian do autorskiego programu szkoleniowego, ma ona obowiązek przesłać do PZPN wersję poprawioną zgodnie z wytycznymi trenera monitorującego autorski program szkoleniowy w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania opinii. Brak wysłania poprawionego zgodnie z instrukcjami programu lub wysłanie programu szkoleniowego, który nie został poprawiony zgodnie z instrukcjami, oznacza odrzucenie formularza zgłoszeniowego.

Wydanie negatywnej opinii w sprawie autorskiego programu szkoleniowego szkółki piłkarskiej/oddziału szkółki piłkarskiej wymaga zgodnej opinii dwóch trenerów monitorujących. Negatywna opinia na temat programu szkoleniowego oznacza odrzucenie formularza zgłoszeniowego. W takim przypadku, szkółka piłkarska może ponowić wniosek o nadanie certyfikatu pod warunkiem, że zostaną spełnione dwa warunki. Pierwszy to termin złożenia formularza (musi to nastąpić przed 30 czerwca), drugi dotyczy obowiązku realizowania Programu Szkoleniowego PZPN w oparciu o Program Szkolenia Akademii Młodych Orłów.

Jeżeli szkółka piłkarska otrzyma Certyfikat PZPN, w czasie jego obowiązywania PZPN będzie kontrolował szkółki piłkarskie w trakcie niezapowiedzianych wizyt monitorujących, weryfikując, czy program szkoleniowy, którego realizację zadeklarowała szkółka, jest realizowany poprawnie. Zakres wizyty monitorującej określa regulamin.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności