Aktualności

[Program Certyfikacji] Ostatnie dni na rejestrację zawodników w systemie

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich10.09.2019 
14 września będzie dla rodziców i opiekunów dzieci ze szkółek ubiegających się o Certyfikat PZPN ostatnim dniem na ich rejestrację w systemie. Jej poprawne przeprowadzenie jest dla szkółek warunkiem niezbędnym do pozostania w grze o złotą, srebrną lub brązową gwiazdkę. Najbliższa sobota to także ostateczny termin na załączanie w systemie brakujących dokumentów.

Rejestracji zawodników w serwisie www.laczynaspilka.pl dokonują ich rodzice i opiekunowie. Na poniższym filmie demonstrujemy, w jaki sposób dokonać tego krok po kroku.

Dlaczego warto to zrobić? Treningi dziecka w szkółce odznaczonej Certyfikatem PZPN wiążą się z szeregiem korzyści dla rodziców:

1. Dokument ten to potwierdzenie najwyższych standardów (w tym infrastrukturalnych i sprzętowych), bezpieczeństwa oraz odpowiedniej jakości szkolenia. Wszystkie dzieci trenujące w certyfikowanych szkółkach muszą być objęte profesjonalną opieką medyczną oraz ubezpieczeniem na wypadek kontuzji. 

2. Program Certyfikacji daje rodzicom dostęp do wyszukiwarki szkółek, które mogą pochwalić się certyfikatem oraz możliwość przekazania informacji zwrotnej dotyczącej działań danego podmiotu szkoleniowego. Dzięki systemowi informatycznemu przeznaczonemu do administrowania szkółką rodzice mogą na bieżąco pozyskiwać informacje o planie treningów swojego dziecka oraz śledzić jego karierę dzięki profilowi zawodnika. Młodzi zawodnicy trenujący w szkółce wyróżnionej srebrną lub złotą gwiazdką mają też większe szanse na grę. Szkółki takie są bowiem zobowiązane do organizowania określonej liczby turniejów.

3. Po uzyskaniu Certyfikatu PZPN szkółka piłkarska musi przestrzegać warunków i kryteriów programu, by utrzymać certyfikat przez cały okres, na który został przyznany. Nadzór nad certyfikowanymi szkółkami piłkarskimi sprawuje PZPN poprzez zespół osób monitorujących szkółki piłkarskie. Wizyty kontrolne w szkółkach PZPN przeprowadza z własnej inicjatywy w dowolnie wybranym momencie, jednak ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na przeprowadzenie kontroli, mogą być uwagi i zgłoszenia rodziców dzieci trenujących w certyfikowanych szkółkach piłkarskich. Jeżeli rodzice zauważą odstępstwa od zasad oraz kryteriów, jakie powinny być spełnione przez certyfikowaną szkółkę piłkarską, mają prawo zgłosić swoje uwagi do PZPN pod adres e-mail  wsparcie@pzpn.pl . Zgłoszenia pozostają anonimowe. Nadesłane uwagi i zgłoszenia zostaną uważnie sprawdzone przez osoby monitorujące w czasie wizyt kontrolnych w szkółce piłkarskiej lub mogą nawet stać się bezpośrednim powodem wysłania osoby monitorującej na kontrolę.

14 września to dla szkółek także ostatni dzień na załączanie w systemie wszelkich niezbędnych dokumentów. W niektórych przypadkach wstępne wizyty weryfikujące wykazały w tym elemencie braki, a szkółki dostały czas na ich uzupełnienie. O tym, jakie dokumenty są wymagane dla poszczególnych stopni certyfikatu można przeczytać:

- szkółki ubiegające się o złotą gwiazdkę: TUTAJ
- szkółki ubiegające się o srebrną gwiazdkę: TUTAJ
- szkółki ubiegające się o brązową gwiazdkę: TUTAJ

Szkółka piłkarska ma obowiązek umieścić wszystkie wymagane dokumenty w formie plików pdf w systemie Certyfikacji PZPN w zakładce "DOKUMENTY -> Dodaj dokumenty szkółki". Maksymalny rozmiar plików to 5MB.

Więcej informacji na temat Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich można znaleźć na stronie:  www.laczynaspilka.pl/certyfikacja . Ewentualne pytania dotyczące programu można kierować do Działu Wsparcia PZPN:  wsparcie@pzpn.pl , tel.  732 122 222 .

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności