Aktualności

Ogłoszenie wyników konkursu na dofinansowanie szkółek piłkarskich

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich28.04.2020 
We wtorek (28 kwietnia) Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Kwota przyznanej dotacji nie uległa zmianie, w związku z czym podział środków między szkółki pozostał taki sam.

Jeszcze dzisiaj udostępniona zostanie możliwość modyfikacji przesłanych wcześniej preliminarzy, o czym szkółki zostaną poinformowane w oddzielnej wiadomości mailowej.

Wszystkie podmioty uczestniczące w programie proszone są o:
- Aktualizację preliminarzy – jeśli działania w terminie wcześniej zadeklarowanym nie zostały zrealizowane, należy je przesunąć na późniejszy okres lub zmienić przeznaczenie środków dotacji.
- Uporządkowanie pozycji tam, gdzie nie ma rozdysponowanych środków dotacji ani środków własnych. Pozycje z sumą równą 0 zł należy usunąć z preliminarza.
- Weryfikację wykazanego udziału własnego – przypominamy, że z zadeklarowanej kwoty udziału własnego szkółki będą musiały rozliczyć się w całości wskazanej kwoty. Dlatego nie ma konieczności wykazywania dużo wyższego udziału własnego niż wymagane przez Ministerstwo 30 procent. Rekomendujemy pozostawienie go z małym zapasem, ale na poziomie nie wyższym niż 40 procent.

Prosimy pamiętać, że dokumenty rozliczone w ramach wkładu własnego tej dotacji nie mogą jednocześnie służyć jako udział własny do innych źródeł dofinansowania.

W przypadku, gdy szkółka nie będzie wprowadzać żadnych zmian w preliminarzu, należy go po prostu odesłać bez poprawek.

Możliwość poprawy preliminarzy będzie dostępna do 5 maja (wtorek) do godziny 16:00. Polski Związek Piłki Nożnej uprzejmie prosi o dotrzymanie tego terminu, ponieważ od tego będzie zależała dalsza procedura.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: dotacja.certyfikacja@pzpn.pl .

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności