Aktualności

Moduł tworzenia harmonogramów treningowych już dostępny

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich19.11.2020 
Informujemy o udostępnieniu modułu tworzenia harmonogramów treningowych dla podmiotów uczestniczących w drugim cyklu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję dotyczącą jego uzupełnienia. Wszystkie szkółki mają na to czas do czwartku 26 listopada.

Harmonogram treningowy należy utworzyć dla okresu od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku przy założeniu, że święta i okres międzyświąteczny mogą pozostać w szkółkach piłkarskich dniami wolnymi od zajęć treningowych.

Do dokumentacji szkółki w systemie zarządzania szkółką należy załączyć także plan treningowy na okres identyczny jak w przypadku harmonogramu treningowego, czyli od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku. Wymaganie to dotyczy wszystkich szkółek piłkarskich, zarówno tych, które realizują Program Szkolenia PZPN, jak i tych realizujących autorski program szkolenia – jeśli uzyskał on akceptację ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Instrukcja dotycząca tworzenia planów treningowych znajduje się w artykule POD TYM LINKIEM, natomiast szablon dla szkółek realizujących Program Szkolenia PZPN znajduje się na stronie 22 programu. Szkółki realizujące autorski program szkolenia tworzą plan treningowy na własnym szablonie, jednak muszą być w nim spełnione wszystkie wymagania opisane poniżej.

Czym jest plan treningowy?

Jest to dokument zawierający szczegółowe treści programowe w mezocyklu miesięcznym zgodne z ogólnymi wytycznymi zawartymi w programie szkoleniowym szkółki piłkarskiej, przygotowany dla każdej kategorii wiekowej, w której szkółka piłkarska posiada drużyny, uwzględniający wytyczne w poszczególnych obszarach treningowych (zgodnie z poziomem certyfikacji danej szkółki piłkarskiej). Za mezocykl miesięczny będzie się uważać okres pracy szkoleniowej obejmującej 4 następujące po sobie mikrocykle tygodniowe. W planie treningowym uwzględniamy zarówno jednostki treningowe, jak i meczowe. Plan treningowy musi zawierać następujące obszary:

Konspekty treningowe należy uzupełniać w dzień poprzedzający start kolejnego mikrocyklu treningowego. Oznacza to, że np. najpóźniej 29 listopada należy załączyć konspekty na każdą jednostkę treningową, która odbywa się w mikrocyklu 30 listopada – 6 grudnia 2020 roku.

Czym jest konspekt treningowy?

Jest to dokument określający cel i przebieg jednostki treningowej pozwalający ułożyć jednostkę treningową zgodnie z podziałem metodycznym (część wstępna/główna/końcowa). Konspekt musi być spójny z treścią planu treningowego.

Szablon konspektu treningowego dla szkółek realizujących Program Szkolenia PZPN znajduje się na stronie 23 programu. Szkółki realizujące autorski program szkolenia tworzą go ze swoim szablonem z programu.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności