Aktualności

Mobilna Akademia Młodych Orłów zaprasza na szkolenia online

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich16.02.2021 
Mobilna Akademia Młodych Orłów to od 2018 roku jeden z najważniejszych projektów szkoleniowych realizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia uniemożliwiają prowadzenie szkoleń w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Nadal jednak chcemy docierać z wiedzą do trenerów i nauczycieli, którzy chcą się edukować. I robimy to – w formie online.

Mobilna AMO to bezpłatne szkolenia dla trenerów, nauczycieli, rodziców i pasjonatów piłki nożnej. Może z nich skorzystać każdy, kto jest zainteresowany szkoleniem piłkarskim, w szczególności szkoleniem dzieci i młodzieży do 13. roku życia. Nie zmienia się także podczas pandemii. Inne są tylko narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć.

Zespoły Mobilnej AMO organizują szkolenia w formie online. Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem programu Microsoft Teams. Udział w nich w nich nie wymaga ściągnięcia tego programu ani instalacji żadnej aplikacji (można ją zainstalować, ale nie trzeba). Jedynym wymogiem technicznym udziału w szkoleniu jest stabilne połączenie internetowe.

W każdym województwie webinary są prowadzone dwa razy w tygodniu. Tematyka szkoleń w każdym województwie stanowi kontynuację tematów realizowanych na szkoleniach w poprzednich miesiącach. Każde zajęcia składają się z wykładu połączonego najczęściej z dyskusją z uczestnikami, którzy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa, oraz pokazu treningu prowadzonego w formie filmów z treningu przypisanego do danego tematu szkolenia. Nagrania te zostały zrealizowane na wcześniejszych szkoleniach w danym temacie w różnych województwach.

Każde szkolenie jest dedykowane konkretnemu powiatowi, ale może się na nie zapisać każdy, także osoba z innego województwa. Trenerzy z powiatu, któremu szkolenie jest dedykowane mają jednak pierwszeństwo wzięcia w nim udziału w przypadku większej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc. Liczba miejsc podczas każdego szkolenia jest ograniczona, żeby zapewnić uczestnikom możliwość interakcji z prowadzącymi oraz zminimalizować ryzyko nadmiernego obciążenia łączy internetowych i tym samym problemów technicznych z pokazaniem prezentacji i przesyłem obrazu oraz dźwięku.

Zgodnie z decyzją Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, od początku 2021 roku za zaliczenie udziału w szkoleniu Mobilnej AMO przyznawany jest 1 punkt (1 godzina) do przedłużenia licencji trenerskiej (wcześniej było to 0,5 punktu / 0,5 godziny). Dotyczy to posiadaczy licencji GRASS D i GRASS C oraz – co jest nowością – również posiadaczy licencji UEFA B. W ciągu roku kalendarzowego z tytułu udziału w szkoleniach Mobilnej AMO można uzyskać maksymalnie 2 punkty (2 godziny), pod warunkiem udziału w minimum dwóch różnych tematach szkoleń. Udział w dwóch lub więcej szkoleniach na ten sam temat nie pozwala na zdobycie dodatkowych punktów. Za udział w jednym temacie punkt przyznawany jest raz.

Zapisy na szkolenia odbywają się tak samo jak dotychczas – przez system PZPN24.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności