Aktualności

Kryteria Programu Certyfikacji PZPN na cykl 2020-22

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich26.06.2020 
Polski Związek Piłki Nożnej zatwierdził kryteria Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich na drugi cykl projektu, tj. na lata 2020-22. W wyniku przeprowadzonych konsultacji wprowadzono w nich kilka ważnych zmian względem trwającego od roku, pierwszego cyklu.

Przypomnijmy, że Program Certyfikacji to projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie z zakresu piłki nożnej dla dzieci z kategorii wiekowych od U-6 do U-13. Aby się do niego zakwalifikować szkółka musi spełniać wymagania określone przez Polski Związek Piłki Nożnej. Kryteria różnią się w zależności od poziomu certyfikatu – szkółki mogą ubiegać się o certyfikat złoty, srebrny lub brązowy. Każdy z nich przyznawany jest na dwa pełne sezony, w czasie których odznaczona szkółka podlega regularnemu monitoringowi federacji.

Do pierwszego cyklu projektu (2019-21) zgłosiło się blisko 1200 podmiotów. Wszystkie zostały dokładnie zweryfikowane i ostatecznie przyznano 694 certyfikaty. Obecnie, po blisko roku funkcjonowania projektu, w programie pozostały 602 szkółki: 363 na poziomie brązowym, 128 na srebrnym i 111 na złotym. Już niebawem trafi do nich łącznie 35 mln zł w ramach dofinansowania Ministerstwa Sportu. To największy w historii resortu sportu budżet na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży konkretnej dyscypliny sportu. Dotacje dla szkółek będą mogły być przeznaczone na ściśle określone cele: wynagrodzenia trenerów, podwyższanie ich kwalifikacji, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia zawodników i trenerów, organizację obozów sportowych, wyjazdy na mecze i udział w turniejach oraz organizację meczów i turniejów.

Pierwszy rok funkcjonowania projektu to rok pełen wyzwań, ciężkiej pracy i nowych doświadczeń. Polski Związek Piłki Nożnej dokonuje stałej ewaluacji projektu pod kątem merytorycznym, operacyjnym, a także kryteriów programu. Ocena odbywa się na podstawie konsultacji ze środowiskiem, wniosków z wizyt monitorujących oraz danych statystycznych. Pracownicy federacji już od roku wsłuchują się w głos szkółek i otrzymują od nich informację zwrotną dotyczącą funkcjonowania programu. Wszystko po to, aby jak najlepiej dostosować go do potrzeb rynku i młodych zawodników.

Na podstawie wymienionych powyższej działań wypracowane zostały nowe kryteria, obowiązujące w cyklu 2020-22. W odpowiedzi na sugestie szkółek są one zaostrzone względem tych obowiązujących w pierwszym cyklu. PZPN liczy na to, że wraz z rozwojem projektu również i certyfikowane podmioty będą podwyższały swoje standardy i jakość działania.

Jakie są najważniejsze zmiany?

PROGRAM SZKOLENIA

 • Szkółki z brązowym certyfikatem będą mogły realizować własny program szkolenia. W pierwszym cyklu musiał to być Program Szkolenia PZPN w oparciu program AMO.

 • Szkółki ze złotym certyfikatem będą musiały realizować własny program szkolenia. W pierwszym cyklu mógł to być Program Szkolenia PZPN w oparciu program AMO.

W przypadku szkółek ze srebrnym certyfikatem kwestie dot. programu szkolenia pozostają bez zmian, tj. mogą one wybierać pomiędzy autorskim programem a  Programem Szkolenia PZPN w oparciu program AMO.MAKSYMALNA LICZBA DRUŻYN PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO TRENERA

 • W szkółkach z certyfikatem brązowym trener będzie mógł prowadzić maksymalnie 3 drużyny. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której trener prowadzi drużyny wyłącznie w kategorii Skrzat. Wówczas będą mogły to być maksymalnie 4 drużyny.

 • W szkółkach z certyfikatem srebrnym lub złotym trener będzie mógł prowadzić maksymalnie 2 drużyny. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której trener prowadzi drużyny wyłącznie w kategorii Skrzat. Wówczas będą mogły to być maksymalnie 4 drużyny.

To, czy trener będzie chciał prowadzić więcej drużyn, ale w innej szkółce, zależy tylko od niego.

MAKSYMALNA LICZBA ZAWODNIKÓW W DRUŻYNIE

 • W cyklu 2020-22 każda drużyna, bez względu na poziom certyfikatu, będzie mogła liczyć maksymalnie 24 zawodników.  W pierwszym cyklu obowiązuje jedynie minimum zawodników w drużynie oraz maksimum zawodników przypadających na jednego trenera. Oba te warunki są utrzymane w kryteriach na drugi cykl programu. 

PRZYPISYWANIE ZAWODNIKÓW DO DRUŻYN Z MŁODSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ

 • W szkółkach z brązowym certyfikatem możliwe będzie przypisywanie zawodników do drużyn z młodszych kategorii wiekowych, zgodnie z zasadą, że w danej drużynie mogą trenować chłopcy z trzech następujących bezpośrednio po sobie kategorii wiekowych, przy czym najstarsi mogą być maksymalnie o rok starsi od kategorii, dla której utworzono drużynę.

Przykłady:
- W drużynie z kategorii U-6 będą mogli trenować chłopcy z kategorii U-5, U-6 oraz U-7.
- W drużynie z kategorii U-7 będą mogli trenować chłopcy z kategorii U-5, U-6 oraz U-7 LUB z kategorii U-6, U-7 oraz U-8.
(…)
- W drużynie z kategorii U-13 będą mogli trenować chłopcy z kategorii U-11, U-12 oraz U-13 LUB z kategorii U-12, U-13 oraz U-14.

W dalszym ciągu w drużynach chłopięcych (bez względu na poziom certyfikatu) będą mogły występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z przepisami gry w piłkę nożną.

 • W drużynach dziewczęcych najstarsze zawodniczki będą mogły być maksymalnie o 2 lata starsze od kategorii, dla której utworzono drużynę. Przepis ten obowiązywać będzie na każdym poziomie certyfikatu.

Przykład:
- W drużynie z kategorii U-8 będą mogły trenować dziewczynki z kategorii U-6, U-7 oraz U-8 LUB z kategorii U-7, U-8 oraz U-9 LUB z kategorii U-8, U-9 oraz U-10.

 • Do drużyn dziewczęcych będą mogli być przypisywani chłopcy (z tej samej kategorii wiekowej lub o rok młodsi) w proporcjach maksymalnie 1 chłopiec na 5 dziewcząt. Przepis ten obowiązywać będzie na każdym poziomie certyfikatu.

MINIMALNA LICZBA DRUŻYN W SZKÓŁCE

 • Szkółki z brązowym certyfikatem będą musiały zgłosić minimum 3 drużyny (chłopięce lub dziewczęce) w co najmniej trzech kategoriach wiekowych (G/F/E/D). W pierwszym cyklu minimum to wynosiło 1 drużynę.

 • Szkółki ze srebrnym certyfikatem będą musiały zgłosić minimum 5 drużyn (chłopięcych lub dziewczęcych) w co najmniej trzech kategoriach wiekowych (G/F/E/D). W pierwszym cyklu minimum to wynosiło 4 drużyny. W przypadku, gdy szkółka ukierunkowana jest wyłącznie na szkolenie dziewcząt minimum wynosi 3 drużyny, przynajmniej po jednej w każdej z kategorii F/E/D.

 • Szkółki ze złotym certyfikatem będą musiały zgłosić minimum 7 drużyn chłopięcych w kategoriach wiekowych G/F/E/D, w tym:
- co najmniej 1 drużynę w kategorii Junior G2/G1 (U-6/U-7) oraz
- po jednej drużynie w każdej z kategorii wiekowych Junior F2, F1, E2, E1, D2, D1 (U-8 – U-13).
Dodatkowo szkółka ze złotą gwiazdką będzie musiała posiadać minimum 1 drużynę dziewczęcą.
W pierwszym cyklu minimum wynosiło 4 drużyny, nie było też obowiązku posiadania drużyny dziewczęcej. W przypadku, gdy szkółka ukierunkowana jest wyłącznie na szkolenie dziewcząt minimum wynosi 4 drużyny, przynajmniej po jednej w każdej z kategorii F/E/D.OBIEKTY SPORTOWE

 • Wprowadzenie jasnych zasad dotyczących obiektów.

 • Wprowadzenie maksymalnej liczby drużyn mogących trenować na danym boisku w jednym czasie.

POZOSTAŁE ZMIANY

 • Sprzęt treningowy: w szkółkach ze srebrnym certyfikatem wymagane będą co najmniej 4 mini bramki na treningu. W szkółkach z certyfikatem złotym minimum to wyniesie 8 mini bramek. Wcześniej na obu tych poziomach minimum stanowiły 2 mini bramki.

 • Organizacja turnieju: szkółki ze srebrnym certyfikatem co najmniej raz w sezonie będą musiały zorganizować turniej co najmniej na poziomie lokalnym dla minimum 6 drużyn spoza szkółki (wcześniej dla min. 4 drużyn), szkółki ze złotym certyfikatem będą musiały zorganizować turniej co najmniej na poziomie regionalnym dla minimum 8 drużyn spoza szkółki (wcześniej dla min. 6 drużyn).

 • Aktualne informacje o szkółce na portalu Łączy nas piłka: wszystkie szkółki będą miały obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce na minimum 1 miesiąc w przód (wcześniej na minimum 3 miesiące w przód dla szkółek z brązowym certyfikatem oraz 6 miesięcy dla szkółek z certyfikatem srebrnym lub złotym).

 • Bez względu na poziom certyfikatu szkółki będą zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia o braku zaległości wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Pełne kryteria na drugi cykl Programu Certyfikacji znajdują się POD TYM LINKIEM. Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności