Aktualności

Jak stworzyć autorski program szkolenia? Sprawdź wytyczne

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich09.10.2020 
Realizacja autorskiego programu szkolenia jest obowiązkowa dla szkółek ubiegających się o złoty certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mogą je również tworzyć i z nich korzystać szkółki na poziomie srebrnym i brązowym. O czym muszą pamiętać?

Od 1 do 10 października 2020 roku szkółki piłkarskie mają możliwość wysłania formularza rejestracyjnego (szczegóły POD TYM LINKIEM ) , co jest pierwszym krokiem podczas ubiegania się o certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej w drugim cyklu Programu Certyfikacji. Po zaakceptowaniu formularza rejestracji przez PZPN, szkółka w dniach 1–20 października musi uzupełnić formularz zgłoszeniowy (szczegóły POD TYM LINKIEM ) . Na tym etapie podejmuje decyzję, na jaki poziom certyfikatu (złoty, srebrny czy brązowy) aplikuje. Również w formularzu zgłoszeniowym szkółka ubiegająca się o brązową lub srebrną gwiazdkę musi zaznaczyć, według jakiego programu szkolenia będzie pracować. Szkółki na poziomie brązowym (zmiana, która wyszła naprzeciw postulatom zgłaszanym podczas pierwszego cyklu) i srebrnym mają do wyboru: realizowanie Programu Szkolenia PZPN (kategorie wiekowe U6-U13) albo posiadanie i realizowanie autorskiego programu szkoleniowego, zgodnego z wytycznymi PZPN do tworzenia autorskich programów szkolenia dla szkółek ubiegających się o Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W przypadku szkółek na poziomie złotym posiadanie autorskiego programu szkolenia jest obowiązkowe.

Autorski program szkolenia musi zawierać m.in.: cele i zadania szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej zgodnie z etapizacją procesu szkolenia, model treningu, ogólne wytyczne szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej w zakresie struktury rzeczowej treningu z podziałem na dwa półroczne makrocykle szkoleniowe zgodnie z wytycznymi dla danego poziomu certyfikatu oraz regulamin Szkółki, które stanowią odrębny Załącznik do Regulaminu. Za półroczny makrocykl szkoleniowy uważa się czasokres pracy od lipca/sierpnia do grudnia oraz od stycznia do czerwca.

Autorskie Programy Szkolenia będą oceniane przed doświadczonych trenerów monitorujących. Aby program został oceniony pozytywnie, należy uzyskać 24 punkty (brązowy i srebrny certyfikat) lub 26 punktów (złoty certyfikat). Proces weryfikacji programu jest wielostopniowy i zakłada możliwość skierowania danego dokumentu do poprawy. Jego ostateczne odrzucenie nastąpi dopiero po uzyskaniu dwóch negatywnych ocen od dwóch różnych trenerów. Finalnie szkółka może otrzymać za swój program od 0 do 40 (brąz, srebro) i od 0 do 43 (złoto) punktów, przy czym wynik poniżej 24 punktów (brąz, srebro) lub 26 punktów (złoto) oznacza, że program został zweryfikowany negatywnie.

Szczegółowe wytyczne dotyczące tworzenia autorskich programów szkolenia są dostępne POD TYM LINKIEM . Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące ich weryfikacji znajdą Państwo w poniższym tutorialu.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności