Aktualności

Informacja o powołaniu komisji PZPN ds. Certyfikacji

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich01.07.2019 
Działając w oparciu o treść Regulaminu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 15 czerwca 2019 roku podjął uchwałę, w myśl której powołane zostały organy PZPN ds. Certyfikacji, składające się z dwóch Komisji: Weryfikacyjnej (I instancja) oraz Odwoławczej (II instancja).

Zadaniem ww. Komisji jest w pierwszej kolejności ocena formularzy zgłoszeniowych szkółek piłkarskich ubiegających się o Certyfikat PZPN na podstawie informacji zebranych w systemie zarządzania szkółką piłkarską oraz raportów z wizyt wstępnych. Do pozostałych zadań Komisji należy rozpatrywanie spraw o odebranie Certyfikatu PZPN certyfikowanej szkółce piłkarskiej w związku z naruszeniem przez nią Regulaminu Certyfikacji. Skład obu Komisji zostanie zatwierdzony przez Zarząd PZPN na kolejnym zebraniu, które odbędzie się w lipcu. Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Komisji ds. Certyfikacji, który znajduje się na stronie https://www.laczynaspilka.pl/certyfikacja.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności