Aktualności

Co Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich daje rodzicom zawodników?

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich28.09.2020 
Już w najbliższy czwartek (1 października) startuje rejestracja szkółek do nowego cyklu Programu Certyfikacji PZPN. Podmioty najwyżej ocenione w trakcie procesu weryfikacyjnego zostaną odznaczone przez krajową federację, co pomoże m.in. rodzicom młodych zawodników zastanawiającym się, do której szkółki zapisać swoją pociechę.

Brązowa, srebrna lub złota gwiazdka od PZPN to znak, że dana szkółka spełnia szereg niezwykle istotnych z perspektywy rodzica kryteriów. Certyfikat jest potwierdzeniem jakości codziennej pracy i spełniania najwyższych standardów z zakresu szkolenia czy bezpieczeństwa. W drugim cyklu projektu na odznaczenia może liczyć maksymalnie 100 podmiotów, zatem samo znalezienie się w tym gronie może okazać się dla rodziców czymś, co podczas wyboru szkółki dla ich dziecka zaważy na ostatecznej decyzji.

Program wymusza na szkółkach m.in. zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, zadbanie o infrastrukturę i sprzęt treningowy czy pracę zgodnie z obranym programem szkolenia. Wszystko po ty, by dbać o rozwój kandydatów i kandydatek na piłkarzy, a także by zmaksymalizować ich szanse na dojście do poziomu profesjonalnego.

Znalezienie szkółki z certyfikatem już teraz (mowa o pierwszym cyklu programu) jest bardzo proste dzięki dostępowi do specjalnej wyszukiwarki. Za pośrednictwem systemu rodzice mogą również przekazywać informację zwrotną dotyczącą działań danego podmiotu, pozyskiwać na bieżąco informacje o planie treningów swojego dziecka oraz śledzić jego karierę dzięki profilowi zawodnika.

Młodzi zawodnicy trenujący w szkółce wyróżnionej srebrną lub złotą gwiazdką zyskują też większe szanse na grę. Szkółki takie są bowiem zobowiązane do organizowania turniejów. Dzięki temu zwiększa się liczba okazji do rozwijającej i przynoszącej dzieciom największe emocje rywalizacji.

Uczestnictwo w programie to także gwarancja stałego utrzymywania najwyższych standardów organizacyjnych i szkoleniowych. PZPN nakłada na szkółki szereg obowiązków oraz wymagań, których należy przestrzegać nie tylko na etapie kwalifikacji do programu, ale przez cały okres, na który przyznany został certyfikat. Polski Związek Piłki Nożnej sprawuje nadzór nad certyfikowanymi szkółkami poprzez zespół osób monitorujących szkółki. Wizyty kontrolne w szkółkach przeprowadzane są z inicjatywy federacji w dowolnie wybranym momencie, jednak ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na przeprowadzenie kontroli, są ewentualne uwagi i zgłoszenia rodziców młodych piłkarzy i piłkarek. Jeżeli rodzice zauważą odstępstwa od zasad oraz kryteriów, które powinny być spełnione przez certyfikowaną szkółkę piłkarską, mają prawo zgłosić swoje uwagi do PZPN pod adres e-mail:  wsparcie@pzpn.pl. Zgłoszenia pozostają anonimowe. Nadesłane uwagi zostaną uważnie sprawdzone przez osoby monitorujące w czasie wizyt kontrolnych w szkółce piłkarskiej. Mogą stać się nawet bezpośrednim powodem oddelegowania osoby monitorującej na kontrolę.

Jakie uwagi mogą zgłaszać rodzice do PZPN?
– czy dziecko zostało potwierdzone w szkółce piłkarskiej i przypisane do drużyny,
– czy na zajęciach treningowych uczestniczy odpowiednia dla poziomu Certyfikatu PZPN liczba dzieci w stosunku do liczby trenerów prowadzących zajęcia,
– czy trener lub trenerzy, którzy prowadzą zajęcia na treningu są członkami sztabu szkoleniowego drużyny i czy posiadają odpowiednie licencje,
– czy trening odbywa się na boisku wcześniej wskazanym przez administratora szkółki,
– czy trenerzy sprawdzają obecność na zajęciach,
– czy zajęcia odbywają się punktualnie i w określonym przedziale czasowym,
– czy szkółka uprzedza rodziców o zmianach miejsca lub godziny treningów, zmiany trenerów prowadzących zajęcia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
– czy szkółka udostępnia zawodnikom sprzęt treningowy zgodnie z wymaganiami programu certyfikacji,
– czy zawodnicy mają dostęp do szatni i zaplecza sanitarnego w czasie treningów,
– czy w przypadku kontuzji lub drobnych urazów szkółka zapewnia zawodnikom dostęp do lekarza medycyny sportowej i fizjoterapeuty (w przypadku szkółek ze złotym certyfikatem),
– inne naruszenia regulaminu.

Co ważne, uznając bezpieczeństwo dzieci za najwyższą wartość, PZPN wymaga, aby trenerzy zatrudnieni w certyfikowanych szkółkach posiadali zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Zaświadczenia te muszą być odnawiane co 6 miesięcy i pozostawać aktualnymi przez cały czas pracy trenera w szkółce.

***

Rodzice to kolejna grupa beneficjentów Programu Certyfikacji PZPN. W ostatnich dniach na naszej stronie przedstawialiśmy także korzyści, jakie z projektu mają właściciele szkółek (LINK) oraz trenerzy (LINK).

Harmonogram drugiego cyklu programu dostępny jest TUTAJ. Więcej informacji o Programie Certyfikacji oraz regulamin na jego drugi cykl znajdują się z kolei POD TYM LINKIEM.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności