Aktualności

Certyfikaty na drugi cykl programu przyznane

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich18.12.2020 
Polski Związek Piłki Nożnej zakończył rekrutację szkółek do drugiego cyklu Programu Certyfikacji. Odznaczenia obowiązujące w sezonach 2020/21 oraz 2021/22 zdobyło 36 podmiotów: 5 na poziomie złotym, 11 na srebrnym oraz 20 na brązowym.

Formularze zgłoszeniowe do drugiego cyklu programu złożyło 100 podmiotów, a najliczniej reprezentowane były województwa: śląskie, mazowieckie, dolnośląskie oraz małopolskie. Do dalszego etapu – uzupełniania danych – PZPN zakwalifikował 98 z nich: o gwiazdkę złotą ubiegało się wówczas 9 szkółek, o srebrną 19, a o brązową 70.

W tym momencie szkółki musiały zdecydować, czy będą realizować Program Szkolenia PZPN, czy też swój autorski program. Wyjątek stanowiły podmioty ubiegające się o złoty certyfikat – te w drugim cyklu certyfikacji bezwzględnie muszą posiadać własny program szkolenia. W sumie autorski program do weryfikacji PZPN przedstawiło 15 szkółek. Pozytywnie przeszło ją 9 z nich.

Najbardziej wymagający dla szkółek okazał się etap obejmujący rejestrację członków sztabów szkoleniowych i zawodników, tworzenie drużyn, przypisywanie obiektów oraz tworzenie harmonogramów. Po jego zakończeniu w grze o certyfikaty pozostały 62 podmioty. To w nich odbyły się wizyty wstępne i monitorujące. Te pierwsze miały za zadanie zweryfikowanie wypełniania przez szkółkę wymogów formalno-prawnych. Były wśród nich m.in. posiadanie zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego oraz o niefigurowaniu członków sztabu szkoleniowego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, posiadanie umów na obiekty treningowe oraz umów z trenerami czy w przypadku szkółek starających się o złoto i srebro – posiadanie badań lekarskich. Drugi rodzaj wizyt z kolei miał na celu ocenę procesu szkoleniowego.

Ostateczną decyzję odnośnie wyników wizyt wstępnych i monitorujących, a co za tym idzie również nadania certyfikatu, podejmowała Komisja Weryfikacyjna ds. Certyfikacji. Warunkiem przyznania odznaczenia były pozytywne oceny z obu wizyt.

Ostatecznie całą, rozpoczętą 1 października br. procedurę rekrutacji do programu z sukcesem przeszło 36 podmiotów – 5 uzyskało certyfikat na poziomie złotym, 11 na srebrnym, a 20 na brązowym.

Poniżej przedstawiamy kompletną listę szkółek, które uzyskały certyfikaty na drugi cykl programu. W zestawieniu znajduje się także liczba punktów uzyskanych przez nie w karcie ocen.

Wszystkim wyróżnionym szkółkom Polski Związek Piłki Nożnej składa niniejszym serdeczne gratulacje!


  • Lista szkółek z certyfikatem złotym.pdf (117.01 kB)
    POBIERZ
  • Lista szkółek z certyfikatem srebrnym.pdf (126.17 kB)
    POBIERZ
  • Lista szkółek z certyfikatem brązowym.pdf (131.96 kB)
    POBIERZ

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności