Aktualności

Ponad tysiąc podmiotów zgłosiło się do Programu Certyfikacji

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich29.07.2019 
Blisko 1200 formularzy zgłoszeniowych do Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich spłynęło do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Etap nadsyłania zgłoszeń trwał nieco ponad 2 miesiące. Wkrótce szkółki przyjęte do programu zostaną zweryfikowane podczas wizyt pracowników Związku.

Zgłoszenia do programu można było wysyłać od 23 kwietnia do końca czerwca. W tym czasie 1158 podmiotów złożyło 1197 formularzy (niektóre z nich aplikowały o przyjęcie do programu więcej niż jednego oddziału swojej szkółki). Z możliwości złożenia formularza skorzystały zarówno szkółki, które nie posiadają drużyny seniorów, jak i kluby reprezentujące wszystkie szczeble rozgrywkowe w kraju. Z samego poziomu centralnego (Ekstraklasa, I i II liga) swoje zgłoszenia wysłało 41 z 52 klubów.

Spośród 1197 złożonych formularzy 117 nie przeszło pierwszego etapu selekcji. Powodem najczęściej było niespełnienie wymogów regulaminowych mówiących o obowiązku występowania w oficjalnych rozgrywkach PZPN oraz konieczności prowadzenia szkolenia przez co najmniej 2 ostatnie pełne sezony. Część formularzy została z kolei anulowana przez samych wnioskujących. Ostatecznie ważnych jest 1080 zgłoszeń pochodzących od 1072 szkółek. Większość z nich, bo 696 (64,44%), to aplikacje na brązowy poziom certyfikatu. O srebrną gwiazdkę stara się 226 szkółek (20,93%), a o złotą 158 (14,63%).

Inaczej proporcje układają się w przypadku liczby drużyn wskazanych w formularzach szkółek ubiegających się o certyfikat na danym poziomie. Podmioty, których formularze są ważne, zgłosiły w programie łącznie 5233 drużyny: 2703, czyli 51,65% z nich to ekipy szkółek mierzących w certyfikat brązowy, 1302 (24,88%) – srebrny, a pozostałe 1228 (23,47%) – złoty. Takie dane nie dziwią i świadczą o tym, że podmioty aplikujące na dwa najwyższe poziomy mają po prostu więcej drużyn od tych starających się o brązową gwiazdkę. Potwierdza to wskaźnik liczby drużyn przypadających na jedną szkółkę zgłoszoną do programu. Dla certyfikatu brązowego wynosi on 3,9, dla srebrnego 5,8, a dla złotego 7,8. Jeśli chodzi o wskaźnik dla poszczególnych województw, to najwięcej drużyn do programu zgłaszała średnio szkółka z mazowieckiego (6,4) i zachodniopomorskiego (5,8), najmniej zaś z podlaskiego (2,7) oraz świętokrzyskiego (2,8).

O certyfikat ubiegają się szkółki prowadzące szkolenie w co najmniej jednej z czterech kategorii wiekowych: Junior G (U6, U7), Junior F (U8, U9), Junior E (U10, U11) oraz Junior D (U12, U13). W 13 z 16 województw najliczniej reprezentowaną kategorią jest Junior E. Wyjątkami są województwa kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie (gdzie najwięcej jest drużyn z najstarszej kategorii) oraz dolnośląskie (z kategorią Junior F jako najliczniejszą).

Obecnie połowa podmiotów jest na etapie zaakceptowanego formularza. Ich zadaniem jest teraz:

- utworzenie w systemie wszystkich drużyn wskazanych w formularzu,
- potwierdzenie przez system PZPN24 współpracy ze wszystkimi trenerami,
- przypisanie trenerów do utworzonych drużyn, - w przypadku prowadzenia autorskiego programu szkolenia
- oczekiwanie na jego akceptację przez związkowych specjalistów.

Ostatni z powyższych podpunktów dotyczy już tylko 7 szkółek. Wcześniej 48 innych programów zostało ocenionych pozytywnie, z czego 21 już podczas pierwszej weryfikacji. Pozostałych 27 zostało dopuszczonych do programu po wprowadzeniu poprawek i ponownym sprawdzeniu.  Z kolei 55 autorskich programów zostało ocenionych negatywnie przez Związek. W takim wypadku szkółki mogły przejść na program AMO i kontynuować ubieganie się o certyfikat (na co zdecydowało się 39 podmiotów) lub znalazły się poza programem (rezygnując z dalszych starań o certyfikat bądź nie mając czasu na poprawienie programu).

Po spełnieniu wskazanych powyżej kryteriów podmiot zostanie przyjęty do programu. Połowa wnioskujących już w nim jest i teraz do ich zadań należy:

- rejestracja zawodników w szkółce piłkarskiej,
- potwierdzenie zawodników w szkółce i przypisanie ich do drużyn,
- oczekiwanie na kontakt Regionalnego Specjalisty ds. rozwoju piłki amatorskiej, który umówi się na spotkanie w celu weryfikacji kwestii formalnych.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności