CERTYFIKACJA SZKÓŁKI ZASADY PROGRAMU KRYTERIA CERTYFIKACJI JAK ZGŁOSIĆ SZKÓŁKĘ?

Jak zgłosić szkółkę?

 • Utworzenie konta z rolą administratora Szkółki piłkarskiej
 • Rejestracja nowego podmiotu (Szkółki piłkarskiej) w systemie zarządzania szkółką piłkarską
 • Weryfikacja formularza rejestracyjnego
 • Złożenie formularza zgłoszeniowego do Programu Certyfikacji z opcjonalnym załączeniem programu szkoleniowego szkółki (dla Szkółki aplikującej o certyfikat ZŁOTY – obowiązek)
 • Weryfikacja formularza zgłoszeniowego
 • Zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego
 • Weryfikacja autorskiego programu szkolenia
 • Uzupełnianie danych:

  • Potwierdzenie współpracy członków sztabu ze Szkółką piłkarską
  • Tworzenie drużyn
  • Potwierdzanie zawodników w drużynach Szkółki piłkarskiej
  • Przypisywanie potwierdzonych członków sztabu do drużyn Szkółki piłkarskiej
  • Przypisanie obiektów treningowych do Szkółki piłkarskiej
  • Tworzenie harmonogramu treningów Szkółki piłkarskiej
 • Tworzenie rankingu Szkółek
 • Przeprowadzenie Wizyty Wstępnej i Monitorującej
 • Posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej ustalające ranking aplikujących Szkółek
 • Nadanie certyfikatu
 1. Przejście do systemu zarządzania szkółką piłkarską w celu rozpoczęcia procesu zgłoszenia podmiotu do Programu Certyfikacji. Uzyskanie roli administratora Szkółki.

  • Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na portal LaczyNasPilka.pl, a następnie na stronie głównej przejdź do zakładki „Akademia Juniora” i kliknij w przycisk „Certyfikowane szkółki”. Kolejno kliknij w przycisk „Certyfikuj swoją szkółkę”
  • Zostaniesz przekierowany do ekranu logowania
  • Jeśli posiadasz już konto w serwisach internetowych PZPN, np. w systemie Extranet:

   • Podaj adres e-mail oraz hasło wskazane przy rejestracji konta, a następnie kliknij w przycisk „Zaloguj”
  • Jeżeli nie posiadasz konta w serwisach internetowych PZPN, kliknij w przycisk „Zarejestruj się”

   • W celu utworzenia konta, wypełnij dane formularza rejestracyjnego oraz zaznacz wymagane zgody, a następnie kliknij w przycisk „Zarejestruj się”
   • Kolejnym zadaniem jest weryfikacja adresu e-mail. W tym celu, wejdź na swoją skrzynkę e-mail którą wskazałeś w formularzu rejestracyjnym
   • Po zalogowaniu na swoją skrzynkę mailową, znajdź w skrzynce odbiorczej maila weryfikującego, a następnie kliknij w „Link do weryfikacji adresu e-mail”
   • Po wykonaniu poprzedniego kroku, w nowej karcie otworzy Ci się ekran z informacją o Regulaminie serwisów internetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zapoznaj się z nim i zaznacz akceptację regulaminu, a następnie kliknij przycisk „Dalej”
   • Twój profil został utworzony
   • Aby móc zgłosić Szkółkę do Programu Certyfikacji musisz posiadać konto z rolą administratora Szkółki piłkarskiej. W tym celu, na ekranie powitalnym zostaniesz zaproszony do założenia roli administratora Szkółki. Kliknij przycisk na dole ekranu by przejść dalej.
   • Uzupełnij dane profilu administratora i zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Polski Związek Piłki Nożnej, a następnie z Regulaminem Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich i potwierdź, że akceptujesz jego treść. Na końcu kliknij przycisk „Zostań Administratorem”.
   • Do Twojego profilu została dodana rola administratora szkółki
 2. Do Twojego profilu została dodana rola administratora szkółki

  • Po utworzeniu profilu z rolą administratora zostaniesz przekierowany na stronę powitalną Programu Certyfikacji, z której rozpoczniesz rejestrację swojej Szkółki piłkarskiej. W tym celu, kliknij w przycisk na dole ekranu.
  • W pierwszym kroku sprawdź swoje dane oraz wpisz numer REGON reprezentowanego przez Ciebie podmiotu i kliknij w przycisk „Szukaj”.
  • W drugim kroku zostanie wyświetlone podsumowanie danych podmiotu zaciągniętych z bazy GUS dla wyszukiwanego numeru REGON (nazwa, NIP, adres siedziby, forma prawna, numery PKD) – jeżeli są one prawidłowe, kliknij „Zapisz i przejdź dalej”.
  • Jeżeli Twoja Szkółka piłkarska używa w swojej działalności innej nazwy niż nazwa podmiotu zaciągnięta z bazy danych GUS w kroku trzecim możesz podać alternatywną nazwę zwyczajową. Kliknij „Zapisz i przejdź dalej”
  • W kroku czwartym załącz dokument potwierdzający formę prawną podmiotu oraz (jeżeli nie jesteś osobą uprawnioną do samodzielnego działania w jego imieniu) stosowne pełnomocnictwo. Kliknij „Zapisz i przejdź dalej”
  • Złóż trzy obowiązkowe oświadczenia dotyczące Twojej Szkółki:

   • Potwierdzające członkostwo Szkółki w PZPN
   • Potwierdzające prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G-Junior D w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa sezony.
   • Potwierdzające zgłoszenie Szkółki od Oficjalnych Rozgrywek Krajowych w sezonie 2020/21.
   • Jeśli oficjalne rozgrywki w których bierze udział twoja Szkółka znajdują się w Systemie Extranet i ich nazwa zostanie wyświetlona na ekranie, kliknij „Zaakceptuj”. Jeśli oficjalne rozgrywki, w których bierze udział Twoja Szkółka nie znajdują się w Systemie Extranet, a wyświetlone okno jest puste, dopisz ich nazwę i kliknij przycisk „+” oraz załącz dokument z WZPN potwierdzający udział Szkółki w tych rozgrywkach. Kliknij „Zaakceptuj”, a następnie „Zapisz i przejdź dalej”.
  • W ostatnim kroku zapoznaj się z Regulaminem Programu Certyfikacji oraz klauzulą RODO. Złóż oświadczenie w imieniu Szkółki, że akceptujesz treść tych dokumentów.
  • Pobierz i wydrukuj formularz.
  • Podpisz i załącz formularz.
  • Kliknij „Wyślij formularz”.
  • Twój wniosek o rejestrację podmiotu został złożony. Zespół PZPN może przystąpić do jego weryfikacji. Weryfikacja pozytywna oznacza, że podmiot został zarejestrowany w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. O rozpatrzeniu wniosku przez Polski Związek Piłki Nożnej zostaniesz poinformowany w oddzielnej wiadomości email oraz na Profilu Użytkownika PZPN.
  • Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie będziesz mógł przystąpić do kolejnego kroku w procesie certyfikacji szkółki, jakim jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na wybrany poziom certyfikatu PZPN.
 3. Rejestracja formularza zgłoszeniowego

  • Po zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego przez PZPN w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, wyświetli się zakładka „Certyfikacja”. Klikając w tę zakładkę możesz zobaczyć aktualny status formularza rejestracyjnego oraz rozpocząć uzupełnianie formularza zgłoszeniowego.
  • W celu rozpoczęcia uzupełniania wniosku kliknij w przycisk „Nowy wniosek”
  • W pierwszym kroku zapoznaj się z porównaniem kryteriów dla 3 rodzajów certyfikatów zaprezentowanym w formie tabelarycznej oraz odznacz oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z nimi. Jest to wymagane, aby przejść do kolejnego kroku.
  • Następnie, wybierz rodzaj certyfikatu, o który będzie ubiegać się Szkółka i kliknij przycisk „Wybieram” oraz „Zapisz i przejdź dalej”.
  • W kroku trzecim zostaną zaprezentowane dane Szkółki, podane podczas rejestracji podmiotu oraz dane Administratora składającego formularz zgłoszeniowy. Jeżeli dane są prawidłowe potwierdź to zaznaczając stosowne oświadczenie oraz kliknij „Zapisz i przejdź dalej” aby przejść do kolejnego etapu wypełniania formularza zgłoszeniowego.
  • W zależności od wybranego poziomu certyfikatu w kolejnym kroku załącz wymagane dokumenty oraz zaznacz związane z nimi oświadczenia:

   • Poziom Brązowy:
    a) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na rzecz WZPN
   • Poziom Srebrny:
    a) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na rzecz WZPN;
   • Poziom Złoty:
    a) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na rzecz WZPN;
    b) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na rzecz ZUS;
    c) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z US
  • W kolejnym kroku dla wybranego poziomu certyfikatu nastąpi prezentacja poszczególnych obszarów tematycznych, wraz z ich opisem oraz wymaganymi oświadczeniami i pytaniami. Zaznacz poszczególne oświadczenia i odpowiedzi na pytania oraz dołącz wymagane dokumenty we wskazanych miejscach. Jest to niezbędne, do dokończenia procesu rejestracji formularza zgłoszeniowego i przekazania go do weryfikacji PZPN.
  • Jeżeli aplikujesz o certyfikat brązowy lub srebrny, na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego, musisz podjąć decyzję dotyczącą programu szkoleniowego, który będzie realizowała Twoja Szkółka. Możesz wybrać pomiędzy Programem Szkolenia PZPN oraz własnym – autorskim programem szkolenia. W tym drugim przypadku po zaznaczeniu odpowiedniego oświadczenia – dołącz do formularza zgłoszeniowego dokument zawierający program szkoleniowy Twojej Szkółki, gdyż będzie on podlegał odrębnej weryfikacji ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.
  • Jeżeli aplikujesz o certyfikat złoty dołączenie autorskiego programu szkoleniowego jest obowiązkowe. W tym przypadku, odznacz stosowne oświadczenie i dołącz dokument.
  • Po zaznaczeniu wszystkich oświadczeń oraz dołączeniu wskazanych dokumentów wyślij formularz do weryfikacji PZPN klikając w przycisk na dole ekranu.
 4. Uzupełnianie danych w systemie zarządzania szkółką

  • Jeżeli Twój formularz zgłoszeniowy został zaakceptowany a autorski program szkoleniowy (o ile go składałeś) zweryfikowany pozytywnie – będziesz mógł przystąpić do etapu uzupełniania danych.
  • Potwierdzanie członków sztabu szkoleniowego:

   • Wejdź w zakładkę Sztab
   • Zaprosić do sztabu szkoleniowego Szkółki można jedynie trenerów posiadających konto z rolą trenera w serwisie PZPN24. Proces zapraszania nowego trenera do Szkółki rozpocznij od kliknięcia przycisku „Nowe zaproszenie” w menu „Lista zaproszeń”.
   • Zaznacz w formularzu rolę „Trener” i wprowadź jedną z informacji dot. osoby, którą chcesz zaprosić do sztabu:

    • nr PESEL albo
    • nr paszportu albo
    • nr licencji trenerskiej
   • Potwierdź klikając przycisk „Wyszukaj”
   • Jeśli trener zostanie wyszukany w bazie PZPN, system zaczyta jego dane i wyświetli je na ekranie. Kliknij przycisk „Wyślij zaproszenie”
   • W przypadku, gdy trener, którego chcesz zaprosić do szkółki nie posiada jeszcze konta w PZPN24 zaproś go do jego założenia wprowadzając jego:

    • imię
    • nazwisko
    • adres e-mail
   • Po wprowadzeniu danych kliknij w przycisk „Wyślij zaproszenie”
   • Pod podany adres e-mail system wyśle wiadomość z informacją o zaproszeniu do współpracy ze Szkółką oraz opisem procesu tworzenia konta w PZPN24. Po założeniu konta przez trenera w serwisie PZPN24, ponownie przejdź proces wyszukania i zaproszenia trenera opisany powyżej.
   • Zaproszeni członkowie sztabu otrzymają pod podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie współpracy ze Szkółką.
   • Aby potwierdzić współpracę Szkółki z członkami sztabu, ich zadaniem jest:

    • Wejście na stronę internetową pzpn24.pzpn.pl
    • Zalogowanie się na swoje konto trenera przez podanie adresu e-mail oraz hasła wskazanego przy rejestracji konta
    • Kliknięcie w zakładkę „Szkółka” znajdującą się w górnym menu
    • Kliknięcie w zakładkę „Lista zaproszeń do szkółek”, a następnie w zakładkę „Lista oczekujących zaproszeń do szkółek” w lewym menu
    • Kliknięcie w przycisk „Zatwierdź” na liście oczekujących zaproszeń przy Twojej Szkółce
    • Obowiązkowa akceptacja Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich
   • Trener, który otrzymał zaproszenie i je zaakceptował zostanie przeniesiony do listy członków sztabu, a jego status w Szkółce zostanie zmieniony na ZAAKCEPTOWANY BEZ DOKUMENTÓW. Pamiętaj, że z chwilą dołączenia trenera do sztabu Szkółki zobowiązany jesteś przekazać do Systemu Zarządzania Szkółką jego aktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
   • Jeżeli składasz wniosek o potwierdzenie w Szkółce lekarza medycyny sportowej lub fizjoterapeuty zaznacz w formularzu rolę „Lekarz” lub „Fizjoterapeuta” a następnie wpisz ich imię i nazwisko i potwierdź akcję klikając przycisk „Zatwierdź i dodaj do sztabu”.
  • Potwierdzanie zawodników w Szkółce piłkarskiej

   • Twoim zadaniem jest dopilnowanie procesu rejestracji zawodników. Rejestracji wniosku o potwierdzenie zawodnika w Twojej Szkółce dokonuje rodzic (opiekun)
   • Pierwszy krok rejestracji zawodnika to zalogowanie się lub założenie Profilu Użytkownika PZPN przez rodzica.
   • Rodzic przechodzi do Profilu Użytkownika PZPN ze strony laczynaspilka.pl. Przycisk znajduje się na górze ekranu.
   • Po przejściu do Profilu, rodzic zakłada konto powiązane dziecka poprzez wybranie z rozwijanej wstążki na górze ekranu przycisku „Utwórz konto dziecka”.
   • Wpisuje wymagane dane i tworzy konto dziecka, tj. profil powiązany.
   • Z profilu dziecka, rodzic przechodzi do rejestracji wniosku o potwierdzenie zawodnika w Szkółce piłkarskiej. Rodzic klika w przycisk „Złóż wniosek” znajdujący się na czerwonym pasku informacyjnym znajdujący się w górnej części ekranu.
   • W kolejnym kroku rodzic zostaje poproszony o wybór cyklu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich, do którego przystąpiła szkółka, do której chce potwierdzić dziecko. W przypadku zgłaszania dziecka do drugiego cyklu, rodzic klika w przycisk „Cykl 2 (2020-2022)”.
   • W formularzu rejestracji rodzic wybiera Szkółkę piłkarską, wstawia zdjęcie profilowe dziecka, uzupełnia dane adresowe oraz kontaktowe, zaznacza wymagane zgody, a następnie klika w przycisk „Wyślij wniosek”.
   • Szkółka otrzyma wniosek w systemie zarządzania szkółką piłkarską. Wniosek pojawi się na liście wniosków o dołączenie do Szkółki.
   • Jako administrator Szkółki będziesz mógł wtedy zadecydować o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku. Proces ten rozpocznij klikając przy nazwisku zawodnika na liście wniosków ikonę: „Rozpatrz wniosek”.
   • Jeżeli chcesz zaakceptować wniosek, zaznacz tę opcję w wyświetlonym formularzu, a z rozwijanej listy wybierz drużynę, do której chcesz przypisać danego zawodnika.
   • Pamiętaj, aby respektować kryteria Programu Certyfikacji związane m.in. z maksymalną liczbą zawodników w drużynie (24) oraz liczbą zawodników na jednego trenera (w zależności od poziomu certyfikatu).
  • Tworzenie Drużyn

   • W celu utworzenia nowej drużyny kliknij przycisk „Dodaj nową drużynę” znajdujący się w zakładce „Drużyny” menu głównego.
   • Podaj nazwę drużyny, jej typ (chłopięca/dziewczęca) oraz kategorię wiekową. Potwierdź klikając przycisk „Dodaj drużynę”.
   • W następnym kroku dodaj do drużyny członka sztabu (spośród potwierdzonych w sztabie szkoleniowym Szkółki). W tym celu w menu „Szczegóły drużyny” kliknij przycisk „Dodaj członka sztabu”.
   • Wskaż trenera, którego chcesz dołączyć do drużyny oraz przydziel mu funkcję.
   • Pamiętaj aby respektować kryteria Programu Certyfikacji związane z rodzajem licencji trenerskiej, którą na danym poziomie certyfikatu musi posiadać I lub II trener, liczbą certyfikowanych Szkółek, w których pracuje trener oraz liczbą drużyn, w których może pełnić funkcje w sztabie szkoleniowym.
   • Sposób dołączania do drużyny Zawodników, którzy złożyli wniosek o potwierdzenie w Szkółce został opisany w punkcie: „Potwierdzanie zawodników w Szkółce piłkarskiej” (powyżej). Możesz również przenosić zawodników pomiędzy drużynami/grupami treningowymi. W tym celu na liście zawodników potwierdzonych, przy nazwisku zawodnika, którego chcesz przenieść kliknij ikonę „Zmień drużynę”.
   • Pamiętaj aby respektować kryteria Programu Certyfikacji związane m.in. z maksymalną liczbą zawodników w drużynie (24) oraz liczbą zawodników na jednego trenera (w zależności od poziomu certyfikatu).
  • Przypisywanie obiektów/boisk treningowych

   • W celu wyszukania obiektu, na którym będziesz organizował treningi swojej Szkółki, przejdź do sekcji „Obiekty” w menu głównym i kliknij przycisk „Dodaj obiekt”.
   • Wprowadź kod pocztowy dla adresu, pod którym znajduje się obiekt i kliknij „Wyszukaj”
   • System zaczyta listę wszystkich obiektów znajdujących się w Bazie Boisk PZPN pod wskazanym kodem pocztowym. Lista znalezionych obiektów powinna składać się z następujących parametrów:

    • nazwa obiektu
    • adres obiektu
   • Dodaj obiekt do obiektów Twojej Szkółki poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj obiekt”. Status obiektu na liście zmieni się na „Obiekt dodany”.
   • Widok szczegółowy dodanego obiektu, do którego można przejść z głównej sekcji „Obiekty”, prezentował będzie wszystkie boiska zdefiniowane dla obiektu. Wchodząc w te, na których chcesz organizować treningi, kliknij przycisk przypisujący dane boisko do Szkółki.
   • Jeśli obiekt piłkarski, na którym chcesz organizować treningi nie zostanie znaleziony pod wskazanym kodem pocztowym oznacza to, że nie znajduje się on jeszcze w Bazie Boisk PZPN. W takiej sytuacji zgłoś nowy obiekt klikając przycisk „Zgłoś nowy obiekt” i wypełnij wyświetlony formularz.
   • Obiekt zostanie dodany do Bazy Boisk PZPN o czym zostaniesz poinformowany mailowo. Od tego momentu będziesz mógł przejść proces przypisania obiektu do Szkółki zgodnie z procedurą opisaną powyżej.
   • Pamiętaj, że z chwilą przypisania boiska do szkółki zobowiązany jesteś przekazać w systemie zarządzania szkółką piłkarską umowę na jego użytkowanie lub wypis z księgi wieczystej potwierdzający że Szkółka, którą reprezentujesz jest właścicielem danego boiska.
  • Tworzenie harmonogramów treningowych

   • Po utworzeniu drużyn i przypisaniu obiektów do Szkółki utwórz harmonogram treningów drużyn, które uczestniczą w Programie Certyfikacji. W tym celu dodaj do kalendarza każdej z drużyn nowe wydarzenia.
   • Każde wydarzenie w kalendarzu musi zostać opisane poprzez podstawowe dane - wspólne dla wszystkich wydarzeń niezależnie od wybranego typu oraz podtypu wydarzenia oraz charakterystycznych dla danego typu. Poniżej znajduje się lista pól, które musisz uzupełnić tworząc nowe wydarzenie:

    • Typ wydarzenia – wybierz właściwy z rozwijanej listy z trzema wartościami: Trening, Mecz oraz Obóz sportowy (zgrupowanie)
    • Podtyp wydarzenia – wybierz właściwy z rozwijanej lista z wartościami zależnymi od wybranego wcześniej typu (np. trening zwykły, trening bramkarski, trening motoryczny/uzupełniający, trening dodatkowy).
    • Nazwa wydarzenia – wpisz tekstową nazwę wydarzenia.
    • Boisko – wybierz boisko, na którym ma się odbyć trening z rozwijanej listy ze wszystkimi boiskami przypisanymi do Szkółki i posiadającymi ważną umowę na korzystanie.
    • Data rozpoczęcia i zakończenia.
    • Godzina rozpoczęcia i zakończenia.
    • Załączenie pliku, np. konspektu treningowego (PDF, max 10MB, jeden plik).
    • W zależności od wybranego typu wydarzenia dodaj drużynę, dla której tworzysz wydarzenie lub dodaj zawodników i sztab szkoleniowy.
    • Jeżeli zakończyłeś tworzenie wydarzenia kliknij przycisk “Zapisz wydarzenie” pozwalający przeprowadzić walidacje wszystkich wprowadzonych elementów oraz dodanie nowego wydarzenia do kalendarza.
 5. Tworzenie rankingu Szkółek na podstawie Karty Ocen

  • Jeżeli uzupełniłeś dane w terminie podanym w Harmonogramie Programu zostaną one zweryfikowane za pomocą Karty Ocen (na portalu Łączy Nas Piłka zostanie udostępniony kalkulator Karty Ocen, narzędzie pozwalające na przeprowadzenie symulacji przeliczania punktów).
  • Każda Szkółka otrzyma punktację (uzależnioną od poziomu certyfikatu, na który aplikuje) za: autorski program szkoleniowy (liczba punktów w przypadku realizacji programu PZPN jest stała), liczbę potwierdzonych zawodników, liczbę utworzonych drużyn oraz algorytm jakości szkolenia.
  • Na podstawie uzyskanych w ten sposób wyników zostaną stworzone rankingi dla każdego poziomu certyfikatu.
  • Szkółki, które osiągną wyniki równe bądź wyższe od średniej w grupie aplikujących na ten sam poziom certyfikatu zostaną zakwalifikowane do etapu Wizyt Kontrolnych.
 6. Wizyta Kontrolna (Wstępna i Monitorująca)

  • Reprezentujące PZPN osoby monitorujące dokonają dwóch rodzajów wizyt sprawdzających w Szkółkach aplikujących o certyfikat:

   • wstępne (zapowiedziane), mające na celu sprawdzenie poprawności danych zadeklarowanych przez administratora podczas rejestracji Szkółki oraz w formularzu zgłoszeniowym. Wizyta wstępna może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. W tym drugim przypadku Szkółka nie będzie mogła kontynuować procesu ubiegania się o przyznanie Certyfikatu PZPN.
   • monitorujące (niezapowiedziane), mające na celu weryfikację kompletności realizowania autorskich programów szkoleniowych, realizowanie wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej i sprzętu treningowego zgodnie z kryteriami Programu Certyfikacji, a także inne elementy z zakresu organizacji szkolenia wynikające z Regulaminu.
  • Wyniki Wizyt Kontrolnych będą stanowić (obok danych uwzględnionych na wcześniejszym etapie) element składowy ostatecznego rankingu Szkółek.
 7. Nadanie certyfikatu

  • Liczba certyfikatów przyznawanych na poszczególne poziomy zostanie określona na podstawie proporcji wyliczonej z procentowej wartości liczby wszystkich ważnie złożonych formularzy zgłoszeniowych na poszczególne poziomy Certyfikatów do ogólnej maksymalnej liczby certyfikatów przyznawanych w Cyklu II.
  • Ostateczną decyzję o nadaniu bądź odmowie nadania certyfikatu PZPN podejmą Organy PZPN ds. Certyfikacji
  • Po nadaniu certyfikatu Szkółka otrzyma stosowną informację oraz trafi do bazy certyfikowanych Szkółek na Portalu LaczyNasPilka.pl.

KALKULATOR KARTY OCEN

Niniejszy kalkulator stanowi tylko symulację i nie weryfikuje poprawności wprowadzonych danych w szczególności nie sprawdza czy wprowadzone dane są zgodne z kryteriami programu. Kalkulator jest narzędziem pozwalającym oszacować liczbę punktów, którą otrzyma szkółka, jeżeli wprowadzone dane są poprawne.

RODZAJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJCERTYFIKAT KTÓRY CHCESZ UZYSKAĆ


PROGRAM SZKOLENIOWY W TWOJEJ SZKÓŁCE

Zakres punktów możliwych do zdobycia za autorskie programy szkoleniowe: 0-37 (poziomy Brązowy i Srebrny); 0-40 (poziom Złoty. Za program szkolenia PZPN otrzymujesz automatycznie 27 pkt.LICZBA DRUŻYN W TWOJEJ SZKÓŁCE


LICZBA ZAWODNIKÓW W TWOJEJ SZKÓŁCE


SUMA PUNKTÓW UZYSKANA ZA KWALIFIKACJE TRENERÓW

W poniższych polach wpisz liczbę drużyn przypisanych do trenerów posiadających daną licencję. Przykład: Masz w Szkółce dwóch trenerów z licencją UEFA B. Jeden z nich pełni funkcję trenera w jednej drużynie, a drugi trener pełni funkcję w dwóch drużynach. Suma drużyn trenowanych przez trenerów z licencją UEFA B to 3 (trzy) i taką liczbę wpisz w polu przy oznaczeniu „UEFA B”.

Jeżeli zatrudniasz w szkółce trenera koordynatora, który pełni tylko funkcje administracyjne i nie trenuje żadnej drużyny - przypisz do niego dwie drużyny zgodnie z posiadaną przez niego licencją.


OCENA Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ

  „Wizyta Monitorująca zakończy się wynikiem pozytywnym, gdy:

 • w obszarze Kryteriów Programu Trener Monitorujący nie stwierdzi uchybień,
 • w całym obszarze Merytorycznym Szkółka otrzyma łącznie nie mniej niż 60 punktów i w każdym z osobna obszarów wchodzących w skład obszaru Merytoryki, nie mniej 51% punktów, które można uzyskać za dany obszar.”


ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW DLA TWOJEJ SZKÓŁKI


Resetuj formularz

Chcesz się dowiedzieć, jak są liczone punkty do certyfikatu? Zobacz regulamin

Certyfikuj swoją szkółkę
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności